Wilt u morgen deze vragen stellen?!

Geachte Kamerlid,

Wilt u morgen onderstaande vraag stellen tijdens het debat over de Spoedwet. Dan kunt u daarna naar huis.

Het hele debat over de Spoedwet zou er niet zijn wanneer COVID-19 niet op de lijst groep A gevaarlijke infectieziekten zou staan. Kijk naar de feiten en haal Corona van die lijst. Corona lijkt meer op Influenza (dat niet op de lijst staat) dan Ebola (dat wel op die lijst staat). Daarom vroeg ik op 24 augustus aan Minister-president Rutte:

Waarom staat COVID-19 nog steeds op de lijst groep A van gevaarlijke infectie ziekten?

Subvragen

  • Is het waar dat wanneer een ziekte op de groep A lijst staat en deze in ons land is, dat de WHO dan sturende maatregelen op kan leggen?
  • Waarom is dit beleid sinds medio mei overgegaan in “Crush the curve”?
  • Waarom is het effect van de maatregelen nog niet geëvalueerd?
  • Wanneer is er sprake is van een COVID-19-Epidimie
  • Wat is de waarde van de signaalwaarden op het Coronadashboard?

Voor de onderbouwing van de vragen verwijs ik graag naar https://vlaggenvoordevrijheid.nl/open-brief-aan-minister-president-rutte-met-belangrijkste-vraag-in-zake-corona-welke-niet-gesteld-wordt/ waar ik de brief maar even gepost heb.

Blijkbaar zijn mijn vragen in mijn brief van 24 augustus te confronterend. In plaats van een onderbouwde reactie, kreeg ik helemaal geen reactie. Toch raar als het gaat om de belangrijkste vraag waar het om gaat.

  • Deze vragen heb ik schriftelijk (per post) toegezonden aan onze Minister-president en zelfs geen ontvangstbevestiging gekregen.
  • Een afschrift van de hiervoor genoemde brief heb ik aan alle leden van De Tweede Kamer gezonden en alleen van de eenmansfractie Van Haga een reactie ontvangen met dank voor het meedenken en het aangedragen materiaal.
  • Een afschrift van genoemde brief is ook naar ruim 75 redacties van kranten, tijdschriften, nieuwsredacties van radio en tv gegaan. Daarop heb ik ook geen enkele reactie ontvangen.

Zijn de vragen nu echt zo moeilijk te beantwoorden? Of mogen we de antwoorden niet weten?!

Zo lang COVID-19 op de lijst van lijst groep A gevaarlijke infectieziekten (zoals Ebola) staat, regeert de WHO de wereld. Corona is een griepvirus zoals Influenza. De cijfers laten dat ook zien. Influenza staat niet op een lijst van gevaarlijke infectieziekten.

Terug naar normaal betekent breken met de WHO! Te beginnen met het eisen dat COVID-19 van de lijst groep A gevaarlijke infectieziekten wordt gehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *