Wat we weten over Corona rechtvaardigt niet de draconische maatregelen, want:

 • Niet iedereen wordt besmet
 • Niet iedereen die wordt besmet wordt ziek
 • Circa 80% van de mensen die ziek worden ontwikkelen slechts milde klachten (RIVM Breving Tweede Kamer 20 februari)
 • Een deel (circa 14%) van de mensen die ziek wordt, krijgen ernstige luchtwegklachten waaronder ook longontsteking.
 • De groep kritische klachten die op de IC terecht komen is circa 5% van de mensen die ziek worden.
 • De incubatietijd is korter dan een week
 • Kinderen en jongeren dragen nauwelijks tot niet bij aan de verspreiding;
 • De eerste gevallen beginnen passen in leeftijdscategorie 40 plus;
 • De grootste groep zieken zit in de categorie 70 plus;
 • De grootste groep overlijdens zit in de categorie 70 plus;
 • Meer dan 90% van de ernstig zieken en mensen die komen te overlijden hebben/hadden last van onderliggend lijden.
 • De case fatality rate (de kans om te overlijden wanneer je Covid-19 krijgt) is kleiner 1%.
 • Er is ook een sterke invloed van leeftijd op de sterfte. Kwetsbare ouderen boven de 70, maar zeker boven de 80, vormen de groep waar het percentage sterfte tot 15% à 20% kan oplopen, terwijl in de groep onder de 20 sterfte gewoon zeldzaam is.

Mijn conclusie:

Corona is voor de meesten niet meer dan een griep, mocht je er al last van krijgen. Behoor je tot een risicogroep, dan kunnen de gevolgen wel ernstiger zijn. Op persoonlijk niveau kan dit heel vervelend uitpakken, maar maatschappelijk zijn de gevolgen niet dusdanig desastreus dat zij draconische maatregelen waarmee nu iedere Nederlander wordt geconfronteerd, vergoelijken. Het huidige beleid slaat de plank volledig mis met grote maatschappelijke en economische gevolgen tot gevolg. De groep mensen die lijden aan het Corona-beleid zijn vele malen groter dan de groep van kritische Coronapatiënten.

Andere feiten ter vergelijking

 • We hebben in Nederland tussen de 35.000 en 40.000 longontstekingen waarbij mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een behoorlijk aantal. Daar is de sterfte 8% tot 9%. (RIVM Breving Tweede Kamer 4 februari)
 • En ik wilde u ook nog even het influenzaseizoen laten zien, waarbij we uiteindelijk toch behoorlijk wat druk op de zorg ervoeren, doordat ziekenhuizen en ic’s vol lagen. Dat was in 2017–2018. Toen hadden we ongeveer 16.000 opnames en bijna een miljoen zieken in de bevolking, dus ongeveer 1 op de 16. Er was een oversterfte tijdens deze periode – dat weet je natuurlijk nooit voor 100% zeker – van ongeveer 9.500. Dan kom je op een percentage van ongeveer 1%. (RIVM Breving Tweede Kamer 4 februari)
 • Dit noem ik om even in perspectief te plaatsen dat het hebben van een longontsteking in Nederland door een bekende verwekker, waar we ook een behandeling voor hebben, ook niet altijd leidt tot een gunstig beloop. Dat komt natuurlijk met name omdat het dan kwetsbare ouderen betreft die onderliggende problemen hebben met hart, longen of nieren, of die ernstige suikerziekte hebben. Die kunnen de aanslag van een ontsteking en de koorts, die gewoon extra activiteit vragen, niet aan. (RIVM Breving Tweede Kamer 4 februari)
 • Het lijkt qua besmettelijkheid op seasonal flu, wat natuurlijk de gewone griep is. Het zit wat betreft sterfte natuurlijk duidelijk onder SARS. Het lijkt zich meer in de richting van seasonal flu te begeven. (RIVM Breving Tweede Kamer 20 februari)

Vergelijk zelf de symptomen