Wat cijfers voorspellen over het tweede golfje!

Begin maart ging Nederland in zogenaamde “Intelligente Lockdown”, met als doel te voorkomen dat ons zorgsysteem het niet meer aan zou kunnen door de verwachtte hoos aan Corona-patiënten. De zorg die onder het beleid van 10 jaar Rutte vele ziekenhuisbedden, waaronder honderden IC-bedden heeft in moeten leveren. De besparingen die dat heeft opgeleverd zijn ondertussen al meer dan weer uitgegeven aan de gevolgen van de lockdown. Het gezegde luidt toch: “Regeren is vooruit zien!”? In dit geval heeft Rutte de plank dus geheel misgeslagen. En dan doen ze volgens mij opnieuw met de inschattingen ten aanzien van COVID-19.

Het kabinet laat zich in de keuzes ten aanzien van de aanpak van de Corona-crisis leiden door het OMT, met als spreekbuis Jaap van Dissel van het RIVM. In mijn artikel “35000 Voorkomen IC-opnames is ONZIN!” heb ik al laten zien dat men bij het RIVM verkeerde aannames doet in hun berekeningen. Daarnaast blijft men hangen in de oude cijfers, welke overigens ook al meer dan voldoende aangeven dat COVID-19 (met een IFR van 0,3 tot 1%) niet op de groep A lijst van gevaarlijke infectieziekten thuishoort.

Goochelen met cijfers

Wanneer je er vanuit gaat dat alle maatregelen het flatten van de curve tot gevolg hebben gehad (en daarvan ben ik nog lang niet overtuigd, meer daarover in een andere post), blijft het uiteraard goochelen met cijfers. Want je maakt aannames op moment 0, terwijl in de loop van de tijd steeds meer bekend is geworden over werkende behandelingen in eerste en tweede lijn, waardoor er minder mensen in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen en er nog minder op IC’s terecht komen. Het schrikbeeld van de door het RIVM berekende cijfers slaan dus nergens op.

Dat geldt eigenlijk ook voor mijn berekeningen met reëlere uitgangspunten zoals een besmettingsgraad tussen de 20 en 60%, waarna er sprake zal zijn van groepsimmuniteit. Want in de berekeningen is er geen rekening mee gehouden dat er in de eerste lijn al behandelingen zijn gevonden die tot 80% lagere ziekenhuisopnames leiden en behandelingen in de tweede lijn die een sneller herstel laten zien en tot wel 85% minder IC-opnamen, als ook daar nog weer lagere sterftepercentages.

Met de kennis van nu

Met de kennis van nu kun je rustig stellen dat in het nieuwe coronagriepseizoen (wat velen de tweede golf noemen), het aantal ziekenhuisopnamen als ook IC-opnamen naar verhouding nog weer veel lager zal zijn dan van het eerste seizoen (golf). Daarom ben ik verder gaan rekenen met de kennis van nu. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of met de kennis en kunde van nu nog de zorg nog steeds overbelast zou raken.

Met de kennis en kunde van nu zal de zorg pas overbelast worden wanneer 35% van Nederland besmet wordt met COVID-19. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de kortere opname duur in ziekenhuis en op IC, als gevolg van de nu bekende behandelingen. Doordat het gemiddelde verblijf op de IC van 23 naar gemiddeld 16 dagen terugloopt, is dat al een reductie van 30% op de in gebruik zijnde IC-bedden.

Ook is geen rekening gehouden met de verlaagde kans op besmetting door geoptimaliseerde ventilatiesystemen in kantoren, scholen en andere gebouwen, waardoor de kans op besmetting afneemt.

Mijn Conclusie

In relatie tot overige Coronavirussen en ander griepachtige zoals Influenza, is een besmettingsgraad van 35% onaannemelijk. Deze eerder tussen de 10 en 20% liggen. Met de huidige kennis en kunde valt dus niet te verwachten dat onze zorg de zieken als gevolg van COVID-19 niet aan kan. Uiteraard kan het net als in een stevig griepseizoen, wel weer druk worden.

Uiteraard blijft het goochelen met cijfers. Graag ga ik de discussie hier over aan wanneer je argumenten hebt om het anders te bekijken. Zo ver ik echter kan nagaan is de angst, die nog steeds gevoed wordt, voor de tweede golf niet op zijn plaats!

Uitgangspunten

Van de mensen die ziek worden van COVID-19:

  • Heeft 98,5% weinig ziek tot vrijwel zonder klachten
  • 1,5% wordt opgenomen in het ziekenhuis
  • 0,35% komt op de IC

(briefing 25 juni)

  • 0,3 – 1% komt te overlijden

(Beantwoording schriftelijk kamervragen Minister De Jonge)

Van de mensen die overleden aan/met Corona

  • Had 70% onderliggend lijden
  • Was 50% ouder dan 83

(brieving 4 juni)

RIVM cijfers per 21 juni

  • Ziekenhuisopnames 11902
  • IC-opnames 2938
  • Overleden 6136

Asymptomatisch

Naast de groep mensen die klachten krijgen, is er ook een groep die wel worden besmet, maar geen klachten krijgen. Dit noemen ze asymptomatisch. De grootte van deze groep is nog niet precies bekend, maar verschillende onderzoeken laten zien dat dit waarschijnlijk tussen de 25 en 50% ligt, waarbij dit meer naar de 50% neigt dan minder.

https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-what-proportion-are-asymptomatic/

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2339296-meer-mensen-lijken-bestand-tegen-coronavirus-dan-tot-nu-toe-gedacht.html

Behandelingen eerste lijn

Duidelijk is geworden dat voor een groot deel van de COVID-19 patiënten een ondersteunende behandeling thuis of in de eerste lijn (de huisarts), kan voorkomen dat de ziekte de tweede fase ingaat. Pas in deze tweede fase komt men mogelijk in het ziekenhuis terecht. Maar als dat voorkomen kan worden met ondersteuning van supplementen en middelen als HCQ in combinatie met zink, scheelt dat natuurlijk aanzienlijk in het aantal ziekenhuis opnamen.

Lees de verschillende artikelen op https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/ eens rustig door. Dan ontdek je al snel dat er heel veel verschillende resultaten al zijn behaald met vroege behandeling met onder andere HCQ. Dit in verschillende situaties, zowel in de eerste als tweede lijn, waarbij de resultaten tot wel 80% minder ziekenhuisopnamen lieten zien, als ook tot wel 80% minder overlijdens.

Behandelingen tweede lijn

Ook in de tweede lijn, dus in de ziekenhuizen, zijn all over the world behandelingen onderzocht en velen daarvan resulteren in versneld herstel, minder IC-opname en minder sterfgevallen. Eén van die baanbrekende resultaten is behaald in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. De behandeling met corticosteroïden (bijnierschorshormonen die ontstekingsremmend werken) resulteerde in 65% minder sterfte, 71% minder mensen op de IC, 7 dagen eerder hersteld.

https://www.1limburg.nl/baanbrekend-corona-onderzoek-zuyderland

IFR

Lag de IFR (de kans op overlijden na ziek te zijn geworden) al tussen de 0,3 en 1%, dan zal deze door bovenstaande behandelingen nog enorm dalen tot 0.02 – 0.1% (of misschien zelfs nog wel verder)

Groepsimmuniteit

Onderzoek van Sanquin onder bloeddonoren geeft aan dat 5,5% reeds antistoffen heeft opgebouwd. Volgens Hans Zaaijer, die de antistofpeilingen van Sanquin leidt, betekent dit niet dat maar 5,5 procent beschermd is tegen covid-19. “Ik denk dat het een onderschatting is. Mensen met lichte klachten maken weinig antistoffen, die na een tijdje niet meer in het bloed te meten zijn. Waarschijnlijk hebben zij nog wel antistoffen in hun slijmvliezen. En dan is er ook nog de groep die resistent is.”

Het is daardoor volstrekt onduidelijk hoeveel mensen nu bestand zijn tegen het virus en in welke mate. Maar dat het aantal hoger ligt dan die 5,5 procent is zeer waarschijnlijk, zeggen de wetenschappers.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2339296-meer-mensen-lijken-bestand-tegen-coronavirus-dan-tot-nu-toe-gedacht.html

Berekeningen

Uitgangspunten groepsimmuniteit 5,5%, besmettingsgraad 25%

Uitgangspunten groepsimmuniteit 10%, besmettingsgraad 25%

Uitgangspunten groepsimmuniteit 10%, besmettingsgraad 35%