Waarom is de Noodverordening nog nodig? Open brief aan voorzitter Veiligheidsregio

Geachte voorzitter van de Veiligheidsregio Twente,

Afgelopen week is op 15 juli de nieuwe noodverordening voor de regio Twente ingegaan. Mijn vraag is waarom dit nog nodig is?! Want als ik alles op een rijtje zet, zou je op basis van voortschrijdend inzicht toch tot een andere conclusie moeten komen. Graag hoor ik van u of het met mij eens bent, dan wel waar mijn interpretatie van de feiten onjuist is.

Vervelende ziekte in het verkeerde kader

Begrijp me alstublieft niet verkeerd. Mensen kunnen ernstig ziek worden door COVID-19. En het is ook heel triest voor de mensen die dierbaren zijn verloren door toedoen van COVID-19. Ik wil COVID-19 ook zeker niet bagatelliseren. Ik wil het echter wel in het juiste kader plaatsen. Ik ben van mening dat dit nu niet gebeurt, met alle vergaande consequenties als gevolg. De door u ingestelde noodverordening is daar een voorbeeld van. Ik wil u dan ook vragen om COVID-19 in het juiste kader te plaatsen.

Uw Motivatie voor de Noodverordening:

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Verkeerd uitgangspunt

Ik ben van mening dat deze motivatie niet meer van toepassing kan zijn en slechts berust op de verkeerde opname van COVID-19 op de Groep A lijst infectieziekten!

Alle maatregelen en beperkingen zijn erop gericht om COVID19 te beteugelen. Dat moet omdat COVID-19 een Groep A Infectieziekte zou zijn. Toen COVID-19 in december in Wuhan de kop op stak, was het een onbekend virus en leek de besmettelijkheid, als ook de dodelijkheid hoog en mogelijk vergelijkbaar met SARS. Deze staat ook op de Groep A lijst van infectieziekten. Niet zo gek dus dat de WHO COVID-19 toen ook maar op deze lijst heeft gezet.

Ondertussen zijn we ruim 7 maanden verder en weten we veel meer over het COVID-19 virus. Meer dan genoeg om COVID-19 van de Groep A lijst af te halen. Waarom de WHO dat niet doet? Weet ik niet. Het kan zijn om dat COVID-19 in andere delen van de wereld nog rond waard. In Nederland echter is er nog nauwelijks sprake van mensen met COVID-19 en al zeker niet meer van een epidemie. Waarom dan toch deze noodverordening?

Te druk?!

Ik kan mij voorstellen dat u de afgelopen periode overuren hebt gedraaid en dat u niet de tijd heeft gehad om u ook te verdiepen in andere zaken aangaande COVID-19, dan de verzoeken die u van de Minister van Volksgezondheid en/of Minister van Justitie en Veiligheid heeft ontvangen. Ik heb daarentegen meer dan voldoende tijd gehad om mij wel in de materie te verdiepen en materiaal te bestuderen. Door alle beperkende maatregelen heb ik veel van mijn normale werk niet kunnen doen en kan een deel daarvan nog steeds niet doen. Ik heb deze tijd dus besteed aan het verdiepen in COVID-19 en het verdiepen en interpreteren van de cijfers van het RIVM. Hierna treft u dan ook feiten aan die afkomstig zijn van onder ander het RIVM, OMT en Ministers.

Feiten

 • Niet iedereen wordt besmet
 • Niet iedereen die wordt besmet wordt ziek
 • 98% van de mensen die besmet wordt, wordt niet tot nauwelijks ziek. Jaap van Dissel (RIVM)
 • Ziektesymptomen zijn vergelijkbaar met griep. (Klachten die veel voorkomen: Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Een kleine groep ontwikkelt ernstige luchtwegklachten en wordt opgenomen in het ziekenhuis.
 • Een deel daarvan beland helaas op de IC
 • de IFR, (de kans dat je doodgaat nadat je bent besmet) ligt tussen de 0.3 en 1% . Minister De Jonge 25 juni
 • De incubatietijd is gemiddeld 6 dagen
 • Tijdens de incubatietijd is men niet besmettelijk
 • Kinderen en jongeren dragen nauwelijks tot niet bij aan de verspreiding;
 • De eerste gevallen beginnen passen in leeftijdscategorie 40 plus;
 • De grootste groep zieken zit in de categorie 70 plus;
 • De grootste groep overlijdens zit in de categorie 70 plus;
 • Van de mensen die tot nu toe zijn overleden was 50% ouder dan 80 jaar.
 • De kans om te overlijden voor mensen onder de 60 jaar is nihil.
 • Meer dan 90% van de ernstig zieken en mensen die komen te overlijden hebben/hadden last van onderliggend lijden.
 • De kans op besmetting is in de buitenlucht nihil.

Alle voorgaande feiten komen uit de informatie van het RIVM zoals vermeld op de site van het RIVM. De feiten overziend, hoe kunt u dan nog spreken van een noodsituatie en waarom dan nog een Noodverordening?

Geen overeenkomsten andere Groep A infectieziekten qua dodelijkheid en/of besmettelijkheid!

Dit alles overziend is er weinig overeenkomst met de besmettelijkheid en/of dodelijkheid van de andere infectieziekten op lijst A, zoals MERS, Pokken, Polio, SARS, etc. Het beeld van COVID-19 komt veel meer overeen met het beeld van Influenza, beter bekend onder de naam griep. Influenza staat niet op lijst A, nog op lijst B1, B2, of C van gevaarlijke infectieziekten.

https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

Wanneer COVID-19 niet op de Groep A lijst zou staan, zou u dan ook nog een noodverordening afkondigen in de huidige situatie? En het is duidelijk dat COVID-19 niet op deze Groep A lijst hoort te staan. Waarom dan nog een noodverordening?

 

Coronadasboard

Op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ vindt u een overzicht van de actuele stand van zaken. Daaruit blijkt geen enkele dreiging. Belangrijke getal waar veel over gesproken werd is het Reproductiegetal. Deze moet onder de 1 blijven. Deze staat nu op 0,9. Dat zou je kritisch kunnen noemen. Echter zijn het aantal besmettingen op dit moment zo klein dat de berekening van het Reproductiegetal daardoor minder nauwkeurig wordt. Daarbij dient het natuurlijk ook bezien te worden in combinatie met de andere graadmeters.

Overigens ben ik benieuwd wanneer er voor influenza een gelijksoortig dashboard opgezet zou worden deze er veel anders uit zou zien. Het is immers niet zo dat na de jaarlijks griepgolf influenza volledig is verdwenen. Het RIVM houdt gedurende het gehele jaar bij hoeveel mensen per 100.000 inwoners zich wekelijks bij de huisarts melden met griepachtige klachten. Ook in de zomermaanden zoals nu, is dat nooit nul, maar zelfs in de zomermaanden gemiddeld boven de 10. De grafiek die nu tot week 20 is bijgewerkt, laat eigenlijk geen afwijking zien ten opzichte van andere jaren. (https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers) In deze cijfers is ook COVID-19 meegenomen.

Geen epidemie

Op dit moment, 15 juli, zijn er de afgelopen week nog geen 5 mensen per 100.000 inwoners positief getest, wat binnen de foutmarge van de PCR-test valt. (later meer over de nauwkeurigheid van deze test). Het RIVM spreekt van een griepepidemie wanneer meer dan 58 mensen per 100.000 inwoners zich in een week bij de huisarts melden met griepachtige klachten. Met 5 tegen 58 kunnen we toch niet spreken van een Corona-epidemie. Daarbij nog opgemerkt dat zich nu meer mensen laten testen dan dat zij in het geval van griep zouden doen, aangezien wij bekend zijn met de griep.

Wanneer er geen sprake is van een epidemie, waarom dan nog een noodverordening?

PCR-test onnauwkeurig

De PCR-test die worden gebruikt zijn onnauwkeurig om te bepalen of iemand op dit moment besmet is met COVID-19 en besmettelijk is. Want ook mensen die reeds hersteld zijn, kunnen nog deeltjes van het virus uitscheiden en daardoor positief getest worden. Deze mensen horen feitelijk niet in de cijfers thuis, maar worden nu wel meegeteld. Feitelijk zouden de positief geteste mensen ook nog een test moeten doen om te testen of het virus nog actief is. Dat gebeurt niet. De cijfers voor wat betreft positief geteste personen zijn dus te hoog. Positief getest is niet hetzelfde als geïnfecteerd en of besmettelijk. Zelfs Kary B. Mullis, die de PCR-test heeft ontwikkeld en in 1993 de Nobelprijs voor de Scheikunde heeft gekregen, vindt de PCR-test ongeschikt voor het identificeren van virussen.

False Positive

De PCR-test geeft een false postive van 1,4 tot wel 3%. Wekelijks worden er ongeveer 50.000 mensen getest. Daarvan zijn er dus minimaal 700 tot wel 1.500 false positive. Hier wordt echter niet voor gecorrigeerd in de gepubliceerde getallen. Wanneer iemand een snelheidsovertreding begaat, wordt de gemeten snelheid naar beneden bijgesteld om de afwijking van het systeem te nivelleren. In de periode 7 tot en met 14 juli zijn er 534 besmettingen via deze PCR-test vastgesteld. Dit aantal valt binnen de foutmarge. De aantallen zijn dus te klein om nog te kunnen zeggen dat er besmettingen zijn, laat staan hier het beleid op te laten berusten. https://4nieuws.nl/binnenland/2449667/wekelijkse-corona-update-aantal-nieuwe-besmettingen-loopt-op.html

Volgens het coronadashboard nog 2724 in heel Nederland. Dit is niet gecorrigeerd voor false positive en ook niet nader onderzocht op werkelijk besmettelijk met een test om te kijken of het virus nog besmettelijk is. Het aantal mensen dat nog besmettelijk is, is dus nihil. Waarom dan nog een noodverordening?

OMT is op dit moment een te smalle basis

Onze Minister van Volksgezondheid laat zich adviseren door het OMT en deze adviezen zijn leidend. In mijn ogen maakt de Minister hier een cruciale fout door op dit moment nog steeds de adviezen van het OMT als leidend te laten zijn. In het OMT zitten immunologen en virologen. Zij zijn uiteraard gespecialiseerd op dat vlak. Dat wil niet zeggen dat zij ook altijd op het juiste spoor zitten.

Ter herinnering verwijs ik naar de Mexicaansegriep in 2009. Op basis van adviezen van het OMT zijn toen door de Minister van Volksgezondheid voor miljoenen aan vaccins ingekocht, die even later toch niet nodig bleken te zijn. Een deel van de mensen die destijds is gevaccineerd is wel geconfronteerd met blijvende schade, waaronder narcolepsie.

Overigens zijn we ondanks dat destijds de besmettelijkheid van de Mexicaanse griep bij aanvang nog groter werd geschat dan van COVID-19 nu, zijn we destijds niet in lockdown gegaan en zijn er ook geen Noodverordeningen afgekondigd. Gelukkig maar, want ook toen bleek dat de Mexicaansegriep door zowel de WHO als het OMT veel ernstiger is ingeschat dan het bleek te zijn. Dat patroon lijkt ook nu weer aan de orde. In dat kader verzoek ik u nog eens naar de evaluatie uitzending van Nieuwsuur te kijken https://youtu.be/0R5f3fz8JTA.

Vandaar ook mijn stelling dat de Minister van Volksgezondheid met zich alleen te laten leiden door het OMT een te smalle basis heeft voor het nemen van dergelijke draconische maatregelen. Want wellicht zit het OMT wel weer te veel in een tunnelvisie. Daar komt nog bij dat de gevolgen voor anderen ook vergaand zijn, zoals het verstoken blijven van zorg. Uit eigen omgeving ken ik meer mensen die levensjaren in zullen leveren door achter gestelde zorg (waaronder een uitgestelde behandeling tegen kanker), dan mensen die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen door COVID-19.

Geen Noodsituatie

Begin maart was er wellicht sprake van een noodsituatie. Maar nu niet meer. De hele Tweede Kamer heeft reces. Zelfs de Minister van Volksgezondheid en onze premier gaan met vakantie. De cijfers laten ook geen Noodsituatie zien. Hoe kunt u dan nu opnieuw een noodverordening instellen?

Overvolle IC’s

In maart en april hebben we inderdaad te maken gehad met overvolle IC’s. Dat er toen maatregelen zijn getroffen, met de kennis van toen, valt te begrijpen. Maar nu niet meer.

 • Er zijn geen overvolle IC’s;
 • Er zijn bijna geen COVID-19-patiënten;
 • We weten meer over COVID-19 en hebben constateren dat deze bij lange na niet zo dodelijk is als werd verwacht.

Flatten de Curve

In maart leek er een probleem te ontstaan met een tekort aan ziekenhuisbedden en met name op de IC’s. Alle genomen maatregelen hadden ten doel te voorkomen dat de IC’s onvoldoende capaciteit zouden hebben voor het verwachtte aantal patiënten. Er werd toen ook aangegeven dat alle maatregelen genomen werden om de stijgende lijn af te buigen en de “Curve te flatten!”. De curve is geflat, de capaciteit van de IC’s is in noodgevallen op te schalen (waarbij opgemerkt dat door toedoen van dit cabinet het aantal IC-bedden in de afgelopen jaren met honderden is wegbezuinigd) en er is geen verwachting dat op korte termijn er weer sprake zal zijn van een tekort aan IC-bedden.

Alle maatregelen waren er toch ook op gericht om de Curve te Flatten?! De curve is geflat! Dus waarom dan nu nog weer een nieuwe noodverordening?

Stapsgewijze afbouw van de maatregelen is een non-motivatie

Uiteraard kunt u stellen dat de maatregelen geleid hebben tot het Flatten van de Curve. En dat het daarom nu verstandig is om de maatregelen stap voor stap weer af te bouwen. Dat klinkt logisch, maar is het niet wanneer u naar de feiten kijkt.

De Curve is begin maart al af gaan buigen en heeft daarna een blijvende de neerwaartse lijn laten zien. Deze lijn gaat niet harder dalen nadat er nieuwe maatregelen zijn ingevoerd. De belangrijkste maatregel was: Met klachten blijf je thuis!

1,5 meter?

De invoering van de 1,5 meter regel heeft wat dat aangaat nihil effect gehad op het flatten van de curve. Waarom daar dan toch zo op blijven focussen en handhaven. Zeker wanneer het om de 1,5 meter in de buitenlucht gaat. Meerdere onderzoeken hebben reeds aangetoond dat de kans op besmetting in de buitenlucht nihil is. Waarom het OMT dan nog steeds 1,5 meter afstand adviseert is niet te begrijpen en onderschrijft mijn voorgaande punt dat het alleen laten leiden door het OMT een te smalle basis is.

Het Coronadashboard laat zien dat er op dit moment ongeveer 2.750 mensen besmettelijk zijn met COVID-19. De meesten hiervan zullen in beeld zijn en in quarantaine zitten. De kans dat je een besmettelijk persoon tegenkomt in de buitenlucht is dus nihil. Daar komt nog bij dat ook wanneer je een besmettelijke persoon tegenkomt, dat niet wil zeggen dat je ook door deze persoon besmet zal worden. Zelfs niet wanneer je binnen de 1,5 meter afstand van deze persoon komt. De kans op besmetting in de buitenlucht is dus nihil. Waarom dan daar toch de 1,5 meter opnemen in de noodverordening?!

Niet veel anders dan griepseizoen 2017-2018

Alles overziend en terugkijkend is het beeld vergelijkbaar met een heftige griepepidemie. Bijvoorbeeld zoals we die in het griepseizoen 2017-2018 hebben gezien. Toen was er ook sprake van een hoge oversterfte, vielen de slachtoffers in dezelfde leeftijdscategorieën als nu, kwamen meer mensen dan normaal in het ziekenhuis terecht, waarvan een deel met longproblemen op de IC, werden ook opvallend veel gezonde mensen ernstig ziek, waren de IC’s overvol en werden ook zieken elders ondergebracht, werden daardoor operaties uitgesteld. Er was 1 groot verschil met nu: GEEN Noodverordeningen met vergaande beperkende maatregelen grote gevolgen voor de gezondheid van velen op korte en lange termijn, inperking van burgerrechten, een economische crisis, sociale isolatie, etc.

https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn

De oversterfte tijdens de griepepidemie 2017-2018 lag overigens nog aanzienlijk hoger dan de oversterfte door COVID-19.

Daarom de vraag:

Waarom blijf ik beperkt worden in mijn doen en laten door dit soort Noodverordeningen. De enige motivatie die ik vind, is omdat COVID-19 op de Groep A lijst van gevaarlijke infectieziekten staat. Maar zou u gezien alle feiten niet beter de minister van Volksgezondheid kunnen verzoeken om COVID-19 van deze lijst af te halen. Dit op basis van voortschrijdend inzicht. Dat zal iedereen accepteren. Het volhouden dat COVID-19 wel op deze lijst hoort, zal echter door weinigen nog begrepen worden.

Tweede Golf

Er wordt gesproken over een tweede golf. Dat lijkt mij op dit moment echter geen legitimatie voor alle beperkende maatregelen. Er is nu immers geen sprake van een tweede golf.

Daarbij komt dat influenza ook een duidelijk influenza-seizoen kent, net als andere corona-virussen die al decennia jaarlijks mensen besmetten. Van COVID-19 kunnen we dat dan ook verwachten. Maar zoals gemeld, is dat nu nog niet aan de orde. En als het dan komt, dan zou u dan wellicht gerichte maatregelen kunnen treffen voor de mensen in de risicogroepen. Het overgrote deel van de Nederlanders behoort echter niet tot deze risicogroepen.

Een simpel Devies is voldoende!

Wanneer u ons vraagt om bij klachten thuis te blijven, zal dit de grootste kans op verspreiding tegengaan. Veel Nederlanders waren gewoon om bij milde klachten gewoon te blijven werken en/of er op uit te gaan. Ik ben van mening dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de meeste mensen groot genoeg is om vanaf nu bij klachten thuis te blijven. Mensen hebben tot nu toe zich prima aan de regels gehouden. Waarom zou u verwachten dat dit anders zou zijn door alleen een paar simpele vragen te stellen. Wanneer men dit bijvoorbeeld geweten had voor de carnavalsperiode, ben ik er van overtuigd dat COVID-19 in Brabant niet zo snel om zich heen had kunnen slaan.

Gezien ook het feit dat COVID-19 niet of nauwelijks besmettelijk blijkt te zijn tijdens de incubatieperiode, maar pas na begin van de eerste klachten, zal met het algemene devies: “Blijf thuis bij klachten!” een tweede golf niet voorkomen worden, maar naar mijn verwachting niet zo heftig worden. Wat wel zeker is dat de sociale en economische gevolgen van een simpel “Blijf thuis bij klachten!” minimaal zullen zijn. De maatschappij kan dan immers doorgaan.

Gevraagde actie

Wanneer ik voorgaande niet goed heb gezien hoor ik dit graag van u. Maar wanneer mijn interpretatie van de feiten correct is, dan neem ik aan dat u de Noodverordening zal beëindigen en de minister van Volksgezondheid er toe zal aanzetten om COVID-19 van de Groep A lijst infectieziekten te halen.

Hoogachtend,

P.S. Zoals u ziet heb ik mij als bezorgde burger goed in de materie verdiept. Uiteraard heb ik mij ook aan de regels gehouden. Maar ik kan gezien het voortschrijdend inzicht, niet de legitimatie van de opgelegde regels meer zien. Ik heb een verantwoordelijkheid ten aanzien van mijn eigen gezondheid, net zo goed als anderen dat hebben. Het lijkt mij echter de omgekeerde wereld dat ik verantwoordelijk word gesteld voor de gezondheid van een ander. Zeker ook omdat ik niet ziek ben en een ander dus ook niet kan besmetten. Mocht ik wel ziek worden, dan zal ik uiteraard niet bewust anderen gaan besmetten, maar thuisblijven. Ik vind ook dat u anderen niet op voorhand verantwoordelijk kunt stellen voor het feit dat ik eventueel ziek zou kunnen worden en dat u hen daarom op voorhand al beperkende maatregelen oplegt. Wanneer een ander er zelf voor kiest om vergaande maatregelen te nemen, dan zal ik dat uiteraard respecteren. Ik vind echter wel dat ik mag verwachten dat een ander ook mij en mijn eigen verantwoordelijkheid respecteert.

P.P.S Deze brief is ook per mail gezonden aan info@vrtwente.nl, zodat u de linken waar ik in deze brief naar verwijs, simpel kunt aanklikken om zelf de info te checken.

https://vrtwente.nl/media/351736/200714-noodverordening-vanaf-14-juli.pdf