Verzoek tot controle en optimalisatie van ventilatie ivm aerosolen besmetting

Geacht bestuur van Het Erasmus,

Binnenkort start u weer met onderwijs geven. Waarschijnlijk heeft u van het RIVM vele maatregelen doorgekregen om door te voeren. Hetgeen volgens mij echter ontbreekt is het accent op ventilatie. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat de aerosolen een veel belangrijke rol spelen dan het RIVM tot nu toe aan wil nemen, terwijl het bewijs voor het gevaar van aerosolen met de dag toeneemt.

Daarom wil ik u vragen om te zorgen voor een goede ventilatie in de klaslokalen en andere ruimtes op school. In deze periode van het jaar kunt u natuurlijk ventileren via het openen van de ramen. Of dit echt genoeg is om voor voldoende luchtverversing te krijgen weet ik niet. Daarvoor verzoek ik u een expert te raadplegen.

Ik maak mij echter veel meer zorgen voor de komende herfst en winter. Volgens mij is de ventilatie in de klaslokalen onvoldoende om het gevaar van besmetting via aerosolen het hoofd te bieden. Ik verzoek u dan ook een expert in te schakelen om uw ventilatie op school te laten controleren en deze zo nodig tijdig te verbeteren.

Ik verwijs u voor meer informatie naar https://www.maurice.nl/2020/08/04/de-urgentie-van-het-deltaplan-ventilatie-voor-scholen/

Ik ga er vanuit dat u mijn verzoek serieus oppakt. Mijn zoon zit nu in het laatste jaar en ik kan me niet voorstellen dat u niet uw best zal doen om alles in het werk te stellen om besmetting via aerosolen te voorkomen, zodat mijn zoon (en alle andere leerlingen) dit jaar gewoon onderwijs kunnen krijgen en niet ziek hoeven te worden gevolg van onvoldoende ventilatie. Dit is in feite ook gewoon uw verantwoordelijkheid.

Ik zie uw reactie, bij voorkeur in de vorm van de resultaten van het onderzoek door, en het advies van, de expert, tegemoet.

Hoogachtend,