Vertrouwen is goed, Controle is beter!

De Overheid zet steeds meer in op controle en beperkingen om het virus te bestrijden.

Onder het motto “Vertrouwen is goed, Controle is beter!” is het passend onze overheid te vragen op welke gronden alle besluiten genomen worden. Alleen dan weten we of alle controle en maatregelen wel gepast en proportioneel zijn.

Rutte en De Jonge, geef nu eens antwoord op de vragen die er spelen in de maatschappij!

  • Waarom staat COVID-19 nog steeds op de lijst Groep A gevaarlijke infectie ziekten terwijl de IFR geen 3,4% maar slechts rond de 0,2% is en daarmee vergelijkbaar met Influenza?
  • Waarom heeft u in de afgelopen 5 jaar de helft van de IC-bedden wegbezuinigd, terwijl in 2016 en 2018 als gevolg van een stevige griepepidemie de ziekenhuizen en IC’s ook overvol lagen en niet acute zorg is uitgesteld?
  • Waar blijft nu de wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5 meter afstand houden? De WHO zegt dat 1 meter voldoende is, maar baseert dit op onderzoek van zo’n 80 jaar geleden, terwijl recenter onderzoek de veel belangrijkere rol van aerosolen aantoont.
  • Waarom blijft u alle positieve PCR-test uitslagen als besmet(telijk) bestempelen, terwijl de test (nog los van de vals positieve uitslagen), alleen maar de aanwezigheid van een stukje RNA aantoont, dat zowel een restant van een eerdere infectie, dan wel een nieuwe infectie kan zijn, maar bij in het laatste geval betreffende persoon niet eens ziek hoeft te worden.
  • En meer …