Van Over de Muur naar Binnen de Muren

Van Over de Muur naar Binnen de Muren

De Corona-maatregelen hebben onze vrijheden enorm ingeperkt. Of de begin maart genomen maatregelen op dat moment de juiste waren, stel ik nu niet ter discussie. Wel het feit dat we nog steeds onder dit juk moeten leven, met enorme sociale, economische, persoonlijke, etc. gevolgen. Gevolgen die voor velen nu al, en voor anderen op langere termijn, veel groter zullen zijn dan de mogelijke gevaren van Corona zelf.

Er wordt gesteld dat de maatregelen worden afgeschaald. Maar in hoeverre kun je spreken van afschalen als we een anderhalvemeter maatschappij moeten nastreven die niet werkbaar is voor velen. Mensen in verzorgingstehuizen mogen weer bezocht worden. Maar dan nog slechts een of twee keer per week en onder strenge voorwaarden. Kinderen mogen weer naar het voortgezet onderwijs, maar wel onder strenge voorwaarden, horeca is weer open, maar wel onder onhoudbare anderhalvemeternormen, en ga zo maar door.

Het doet mij denken aan het liedje uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, van Het Kleine Orkest: Daar bezingen zij de scheiding van het socialisme en kapitalisme. Na de val van de muur zou dit nummer niet meer actueel moeten zijn. Maar de huidige tijd lijkt wel een mengeling van slechts de nadelen van beide gescheiden werelden van voorheen. En het is zelfs nog erger dan dat; Je moet hier ook nog eens anderhalve meter uit elkaar blijven!

Over De Muur

Oost-Berlijn, unter den Linden:

Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.

Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.

 

En iedereen werkt, hamers en sikkels,

Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld.

40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt…

 

Maar wat is nou die heilstaat,

Als er muren omheen staan?

Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan?

Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard,

Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard?

 

Ref.

En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn.

Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.

Over de muur, over het IJzeren Gordijn,

Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

 

West-Berlijn: de Kurfurstendamm!

Er wandelen mensen langs porno en peepshow.

Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk staan.

 

En de neonreclames, die glitterend lokken:

Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken!

Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt…

 

Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan?

Zoveel Turken in Kreutzberg die amper kunnen bestaan.

Goed… je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur

En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.

 

Ref.

En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn.

Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.

Over de muur, over het IJzeren Gordijn,

Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen willen zijn.

Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, soms op het Alexanderplein!