Met “Vlaggen voor de Vrijheid” willen laten zien dat wij het niet eens zijn met deze waanzinnige wet “Tijdelijke wet maatregelen Covid-19” die volledig ingaat tegen de vrijheden waar de Nederlandse vlag voor staat. Wij willen ons niet laten leiden door angst. Angst is altijd een slechte raadgever geweest en dat toont zich nu ook weer een slechte raadgever met een wet die:

  • Handhavers meer bevoegdheden geeft, waarbij zij ook zonder gerechtelijk bevel achter de voordeur van burgers mag komen en daar boetes mag uitdelen;
  • Burgers het recht ontneemt om inspraak via gemeenteraad of Tweede Kamer;
  • Burgers het recht ontneemt om vrijheidsbeperkende maatregelen en de anderhalvemeter samenleving aan te vechten;
  • Burgers verbiedt om samen te komen, waaronder in kerkdiensten of ander geloofsbijeenkomsten;
  • Burgers het recht op demonstratie ontneemt;
  • Burgers het recht op vergadering ontneemt;
  • Die zonder tussenkomst van de Tweede Kamer kan bepalen welke beroepsuitoefeningen nog wel of niet mogen;
  • Die evenementen zonder opgave van reden kan verbieden;
  • En meer…

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft zich op zijn zachts gezegd zeer kritisch uitgelaten over deze wet. https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/272563

 

Legitimatie voor deze wet zou de bestrijding van het Coronavirus moeten zijn. Het kabinet gaat er vanuit dat deze aanpak noodzakelijk is tot er een vaccin beschikbaar is. Het kabinet wet in deze slechts op een paard (vaccinatie), waarbij alle andere mogelijkheden worden genegeerd en/of over het hoofdgezien als gevolg van een tunnelvisie. Daarbij nog daargelaten dat Corona voor de gemiddelde Nederlander helemaal niet zo gevaarlijk is als men doet voorkomen.

 

Vind jij deze maatregelen acceptabel in het kader van onze volksgezondheid? Kijk dan nog even goed naar wat wij nu weten over Corona en hoe zich dit verhoudt tot bijvoorbeeld de griep en andere ziekten. En kijk ook even naar de gevolgen tot nu toe en wat ons nog te wachten staat. Dan kun je toch niet ontkennen dat alle proportionaliteit weg is. En dat alleen als zou voldoende grond moeten zijn om tegen de voorgenomen noodwet te stemmen. Maar ja, je stem laten horen via een referendum is ook al niet meer mogelijk. Daarom laten wij onze stem horen door te Vlaggen voor de Vrijheid.

Hang op 21 juni de vlag uit om te laten weten dat het huidige beleid tegen corona is doorgeslagen. Het doel heiligt niet meer de middelen.