Slechts 1 inhoudelijke reactie op mijn open brief aan de kamerleden

Op 9 augustus zond ik een open brief aan de Tweede Kamerleden. Niet in een groepsmail, maar persoonlijk aan iedere kamerlid gemaild. Tot nu toe heb ik slechts 1 inhoudelijke reactie ontvangen. Van Haga reageerde al binnen en kwartier. De heer Dijkhoff mailde dat hij het had doorgestuurd naar collega Veldman. VVD-er Bosman liet een zelfde bericht sturen door een medewerker.

Toch wel bijzonder dat een Eenmansfractie zo snel en als enige heeft gereageerd. Zijn reactie:

Geachte heer Tijhoff,

Dank voor uw uitgebreide mail. Ik kan er kort over zijn, ik ben het bijna met al uw punten eens. Het is onbegrijpelijk dat voor een relatief mild virus zoveel heisa wordt gemaakt en de economie wordt opgeofferd.

Ook met betrekking tot de spoedwet zijn we het eens. Volstrekt onnodig en ik zal mij er fel tegen verzetten.

Ik vrees echter dat deze onzin door zal gaan tot aan de verkiezingen van 17 maart 2021.

Sterkte en een groet,

Wybren van Haga