Recept om de Tweede Kamer te omzeilen en de macht naar je toe te trekken!

 

  • Je maakt een concept Spoedwet, waarvan je weet dat er veel verzet tegen zal komen
  • Je past de wet aan door a) een deel onder te brengen in een andere spoedwet (zoals de app) en b) je haalt er concreet uit dat men niet meer zo maar achter de voordeur kan komen, maar neemt wel een algemene regel op dat het je vrijstaat nieuwe maatregen (zoals het zomaar achter de voordeur komen) te formuleren en toe te passen.
  • Je wacht tot de Tweede Kamer met Zomerreces gaat.
  • Je stuurt de Spoedwet ter behandeling naar de Tweede Kamer met het verzoek om de binnen 24 uur een e-mail te sturen om de behandeling over te dragen aan de Commissie Justitie en Veiligheid
  • In de wet neem je al vast op dat deze een week na indiening in werking treedt

Resultaat:

De Tweede Kamer leden stemmen er mee in dat de Commissie Justitie en Veiligheid de verdere behandeling op zich neemt.

file:///C:/Users/TAMAT/AppData/Local/Temp/jdelijke_wet_maatregelen_covid-19_(35526)_over_te_dragen_aan_de_commissie_Justitie_en_Veiligheid.pdf

Waarschijnlijk hebben weinig Tweede Kamer Leden de tijd genomen om de 105 pagina tellende wet met toelichting door te lezen. Ze hebben immers vakantie en moesten binnen minder dan 24 uur reageren. Dan is het wel gemakkelijk om akkoord te gaan met het verzoek de behandeling over te laten aan een of andere commissie. Dan hoef jij er immers voor terug te komen van vakantie. Dat geldt dat wellicht voor een paar collega’s maar voor de meerderheid blijft het vakantie.

Waarom heeft men niet om verlenging van de termijn gevraagd? Hoe hoog is de nood als zelfs de premier ook op vakantie kan?

En waarom stemt men er mee in dat de Commissie Justitie en Veiligheid de verdere behandeling op zich neemt. Het gaat hier toch om de Volksgezondheid?! Dan hoort dit toch bij de Commissie Volksgezondheid.

Simpel, het is vakantie en de behandeling kun je overlaten aan een ander.

Vrijbrief voor de Minister van Volksgezondheid.

De Tweede Kamer geeft hiermee een vrijbrief aan de Minister van Volksgezondheid die nu onder het mom van het bestrijden van de Corona-Epidemie besluiten kan nemen, zonder dit aan de Tweede Kamer voor te leggen. De Tweede Kamer staat hiermee volledig buitenspel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *