Opvallende conclusies die je kunt halen uit het Bron en Contact Onderzoek

Vandaag 11 augustus presenteerde Jaap van Dissel tijdens de Technische Briefing van de Tweede Kamer de meest recente cijfers en gegevens over COVID-19 in Nederland. Uit zijn presentatie valt veel meer te halen dan dat hij zelf vertelde.

De hoogste kans op besmetting is in de thuissituatie!

Terwijl half Nederland panisch om mondkapjes roept, winkelwagentjes schoonpoetst en roept dat de jongeren zich moeten gedragen, blijkt dat de kans om een besmetting op te lopen het hoogste is in de eigen thuissituatie. 72,9% van de besmettingen vindt plaats in huiselijke kring. 56,8% binnen het gezin en 16,1% bij andere familiaire contacten zoals verjaardagen en familiefeestjes.

Dit terwijl de feestjes en contacten van jongeren die in het totaal van overig zijn opgenomen samen met de andere zaken (zoals in winkels, openlucht, theater, bioscoop, etc.) die onder overig vallen, maar 12,4% aandeel in de besmetting geeft. Hoe zo dan de jongeren de schuld geven?! (lees meer)

Het aandeel op besmetting in de werksituatie is 9,1%. Hierbij nog opgemerkt dat het om de cijfers van de afgelopen week gaat, waarbij geldt dat een groot deel van Nederland vakantie heeft en dus niet op het werk komt en daar dus ook niet besmet kon worden. Want kijken we naar de periode vanaf 4 mei, dan is het aandeel besmetting op het werk 16,5% tegen slechts 5,8% overig, waar dus de jongeren onder vallen.

De kans om besmet te worden door een besmettelijk persoon is maximaal 18%

Bij het Bron en Contact Onderzoek maakt men onderscheid tussen Categorie 1 en Categorie 2 contacten. Categorie 1 contacten zijn directe contacten binnen een huishouden. Categorie 2 contacten zijn de overige contacten met wie iemand meer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter is geweest.

Gemiddeld blijkt een besmettelijk persoon 11 tot 18% van de categorie 1 contacten te besmetten. Voor de categorie 2 is dit 3 tot 7%

De kans op besmetting buiten in het voorbijgaan is nihil!

Deze conclusie staat niet letterlijk in de sheets van Jaap van Dissel, maar ik kan niet tot een andere conclusie komen.

In het Bron en Contact Onderzoek kijkt men alleen naar contacten binnen een huishouden en contacten die gedurende meer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter van de besmettelijke persoon zijn geweest. Daar blijkt de kans op besmetting slechts maximaal 18% te zijn.

Wanneer ik buiten loop, of aan het winkelen ben en mensen passeer op minder dan 1,5 meter afstand, is dit gedurende een dergelijk kort tijdsbestek dat dit in de lijn van voorgaande niet tot een besmetting kan leiden. Daarbij nog opgemerkt dat je in het voorbijgaan niet praat (wellicht even groet) en dat al helemaal niet face to face, zodat de kans dat eventuele druppels met een virale load, in mijn mond, neus of slijmvliezen terecht komen en waarbij het dan ook nog de vraag is of de virale load voldoende is om mij te besmetten.

De rol van aerosolen wordt onderschreven door de eigen cijfers, maar niet gezien!

Men heeft ook gekeken naar zogenaamde clusters. Hiervan is sprake wanneer 3 of meer positieve personen aan elkaar gerelateerd zijn. Uit de bijbehorende tabel komen een aantal opvallende zaken naar voren.

In de thuissituatie is bij dergelijke clusters het gemiddelde aantal anderen dat besmet wordt 4,1, met een spreiding van 3 tot 15. Hierbij vraag ik mij dan direct af wat verstaan wordt onder een thuissituatie, aangezien de gemiddelde gezinsgrootte in Nederland rond de 4 personen ligt en eerder getoonde cijfers lieten zien dat binnen een thuissituatie maximaal 18% van de huisgenoten wordt besmet. 15 personen bij een besmettingsgraad van 18% betekent toch al gauw dat het huishouden uit zo’n 75 mensen moet bestaan. Dergelijke aantallen kunnen dus alleen worden toegeschreven aan familiefeesten (maar dan nog), aangezien overige feesten en verpleeghuizen niet binnen deze categorie vallen.

Binnen de categorie overig, waar de jongerenfeesten dus onder geschaard worden, is het gemiddeld aantal besmettingen binnen een cluster 5,9 met een spreiding van 3 tot 34.

Bij dergelijke grote aantallen, kan het niet anders dan dat de aerosolen een belangrijke rol hebben gespeeld. Want ook tijdens een uren durend feest, is de kans klein dat zo veel mensen gedurende meer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter van de besmettingsbron zijn geweest.

Deze conclusie wordt onderschreven door de overige aantallen zoals de besmettingen binnen verpleeghuizen (gemiddeld 7,3 personen, spreiding 3 tot 43), horeca (gemiddeld 10,2 personen, spreiding 3 tot 31), medereizigers (gemiddeld 5 personen, spreiding 3 tot 18) en Kerkgemeenschap (gemiddeld 11,2 personen, spreiding 6 tot 19,

Niet duidelijks is of al deze besmettingen binnen hebben plaatsgevonden, maar het is gezien de verschillende doelgroepen zeer aannemelijk dat de meesten daarvan dat wel zijn geweest.