Ook slimme mensen doen domme dingen!

In onze regering zitten niet de domste mensen. Daarnaast krijgen ze advies van vele knappe koppen. Toch betekent dit niet dat ze geen domme dingen kunnen doen. Maar erger nog is het tegen beter weten in blijven volharden in een standpunt. Toegeven dat iets wellicht nog slimmer kon, of stellen dat je bij nader inzien tot een ander standpunt bent gekomen (voortschrijdend inzicht) getuigd van wijsheid. Stom weg volharden ter voorkoming van gezichtsverlies getuigd van stomheid. De Corona-maatregelen blijven handhaven zoals nu, is daar helaas een voorbeeld van.

Onjuiste Dogma’s

Men heeft zich vastgebeten in een ingeslagen weg en durft op de een of andere manier niet een stap terug te zetten om eens goed naar het totaal plaatje te kijken. Maatregelen en meningen zijn tot dogma’s geworden:

 • COVID-19 is een heel gevaarlijk en dodelijk virus en staat als A-categorie virus bestempelt.
 • Social distancing van 1,5 meter is nodig omdat het virus zich binnen die afstand verspreidt.
 • Er is geen medicijn
 • De enige oplossing is een vaccin

Voor de eerste keuze gemaakt begin maart, om een killervirus van de A-categorie tot stilstand te brengen, heeft iedereen begrip. Maar dat begrip verdwijnt al gauw wanneer blijkt dat COVID-19 geen killervirus is en ook niet tot de A-categorie zou moeten behoren. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat aerosolen een veel belangrijkere rol spelen dan aanvankelijk gedacht. En er zijn ondertussen wel medicijnen en aanpakken bekend die de kans op herstel van COVID-19 aanzienlijk vergroten en de kans om op de IC terecht te komen aanzienlijk verkleinen.

De basis voor de genomen maatregelen is feitelijk weg. In onderstaande zal ik dit onderbouwen met een greep uit de feiten.

Dogma COVID-19 is een heel gevaarlijk en dodelijk virus en staat als A-categorie virus bestempelt is ONJUIST.

 1. Wat de cijfers al veel langer laten zien en zelfs door Jaap van Dissel op 20 februari al werd gezegd tijdens de briefing van de Tweede Kamer, is nu op 3 juli jl. bevestigd door Minister de Jonge. De dodelijkheid van COVID-19 is niet ernstiger dan van een zware griep epidimie zoals in het griepseizoen 2017-2018. Minister de Jonge schat de infection mortality rate (ifr, de kans dat je dood gaat aan een ziekte wanneer je deze krijgt) van COVID-19 op 0,32 tot 1.00 %. Dat staat in geen verhouding tot welke ziekte dan ook die op de A-categorielijst staat van gevaarlijke ziekten.
 2. Influenza (griep) wordt niet een Killervirus genoemd en staat ook niet op de A-lijst. Bij de griep-epidemie van 2017–2018 lag de ifr op 1 %. COVID-19 haalt dat net in de spreiding die De Jonge aangaf. In andere landen wordt een ifr van 0,1 tot 0,3 aangegeven.
 3. Jaap van Dissiel (RIVM) stelde in de technische briefing die hij op 25 juni aan de Tweede Kamer gaf, dat 98% van de mensen die geïnfecteerd raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft. Van de duizend mensen die het virus krijgen, belanden 3,5 mensen op de intensive care. Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen. https://viruswaanzin.nl/medisch/van-dissel-covid-19-ongevaarlijk-voor-98-van-de-mensen/

Dogma Social distancing van 1,5 meter is nodig omdat het virus zich binnen die afstand verspreidt is ONJUIST.

Het huidige beleid gaat er vanuit dat COVID-19 besmetting slechts plaats kan vinden binnen anderhalve meter van een besmet persoon. Besmettelijke druppels die een besmet persoon uit ademt, uit hoest of uit niest, vallen binnen anderhalve meter op de grond. En om besmet te raken moet je deze druppels inademen.

 1. De onderbouwing van dit uitgangspunt is het onderzoek van Wells gepubliceerd in 1953. Dit boek beschrijft inderdaad dat druppels meestal binnen 1 meter op de grond komen. Nergens wordt echter geschreven over de besmettelijkheid van deze druppels.
 2. In het boek wordt wel de besmettelijkheid van kleine druppels en grote druppels vergeleken. Ten aanzien van Influenza blijkt dan dat kleine druppels 16 tot 32 keer besmettelijker zijn dan grote druppels. Deze zogenoemde aerosolen blijken dus een veel grotere besmettingsbron te zijn voor influenza. (Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/) Maar ook van influenza wordt door het RIVM gezegd dat de overdracht binnen 1,5 meter plaatsvindt. Blijkbaar heeft men alleen de eerste bladzijden van dit boek gelezen en is men nooit verder gekomen dan de 1,5 meter, met als gevolg dat ook ten aanzien van influenza altijd een verkeerde aanname ten aanzien van de verspreiding is geweest.
 3. Niet alle mensen worden ziek. Onder de mensen die besmet worden zijn ook de zogenoemde asymptomatische patiënten. Deze mensen hebben geen klachten en komen alleen naar boven bij een onderzoek (test) naar de aanwezigheid van COVID-19. De WHO heeft begin juni al laten weten dat asymptomatische patiënten COVID-19 NIET verspreiden (bron: https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs).
 4. Besmetting met COVID-19 vindt voornamelijk binnen plaats en niet buiten. 1,5 meter is buiten dus sowieso niet nodig.

De regel “Wie ziek is blijft thuis!” is meer dan voldoende om de verspreiding in te perken. Daar draagt de 1,5 meter afstand houden dus niets aan bij. Ook niet wanneer je er vanuit gaat dat de gemiddelde Nederlander niet thuis zal blijven met lichte klachten. In dat geval is een goede ventilatie in de gebouwen waar hij of zij komt van groot belang om de aerosolen met COVID-19 af te voeren.

Dogma Er is geen medicijn tegen COVID-19 is ONJUIST

Een specifiek medicijn dat alle Corona-patiënten helpt, is er niet. Maar feitelijk geldt dit voor alle ziekten. Medicijnen helpen veel mensen, maar helaas niet iedereen. Daarnaast geldt dat het over immuunsysteem van de overgrote meerderheid van de mensen voldoende in staat is om COVID-19 het hoofd te bieden, waardoor 98% van de mensen die besmet worden niet ziek wordt, dan wel slechts lichte symptomen ontwikkeld.

Voor 2% mensen die besmet worden door COVID-19 en daar wel behoorlijk tot ernstig ziek van worden, geldt dat er wel verschillende medicijnen en aanpakken zijn die de duur van de ziekte verkorten en de kans op ernstige gevolgen tot ziekenhuisopname en IC-opname aanzienlijk verkleinen.

 1. Het Zelenko protocol, waarbij hydroxychloroquine en zink er voor zorgen dat het virus minder gemakkelijk in de cellen kan toeslaan. Deze aanpak werkt in de eerste lijn, dus wanneer mensen eerste klachten hebben. Uit Duits onderzoek is gebleken dat deze aanpak zeer succesvol is. De kans om in het ziekenhuis te komen nam met 82% af en de kans om te overlijden met 80% https://zelfzorgcovid19.nl/duitse-onderzoekers-brengen-studie-uit-naar-de-covid-19-behandelresultaten-van-dr-zelenko-uit-new-york/. In Nederland worden artsen dit Zeleko protocol willen gebruiken tegen gewerkt.
 2. Inzet van supplementen zoals de combinatie van vitamine D, B12 en magnesium. Uit een onderzoek uit Singapore blijkt dat de suppletie de kans op inzet van zuurstoftheraphie met 87% afnam en de kans om op de IC terecht te komen met 80%. https://bibliotheek.ortho.nl/41316/
 3. Wereldwijd zijn er verschillende middelen ingezet. Huisarts Rob Elens geeft in onderstaande interview een beeld van heel veel ingezette middelen wereldwijd. https://www.cafeweltschmerz.nl/18-werkende-geneesmiddelen-tegen-covid-19-rob-elens-en-ab-gietelink/

 

Dogma De enige oplossing is een vaccin is ONJUIST

 1. Voorgaande punt heeft al duidelijk gemaakt dat er remedies zijn om in geval van ziekte door COVID-19 om deze ziekte aanzienlijk te verkorten en de kansen op herstel enorm te vergroten.
 2. De inzet van een vaccin is erop gebaseerd dat het lichaam antistoffen aanmaakt zodat wanneer COVID-19 zich meldt, het lichaam direct kan reageren. Een goed werkend immuunsysteem doet dit overigens ook door en met de verschillende barrières, vagen, T-cellen, etc., wat dus in meer dan 98% van de gevallen meer dan voldoende werkt.
 3. De inzet van een vaccin is bedoeld om voldoende groepsimmuniteit op te bouwen, waardoor het virus zich niet meer kan verspreiden. Een deel van de bevolking zal zich niet willen laten vaccineren, omdat zij grote vragen stellen bij de veiligheid van een vaccin. Genoemde reden zijn bijvoorbeeld

 

 • De ontwikkeling van een vaccin duurt normaal minimaal 5 tot 10 jaar. De ontwikkeling nu gaat te snel waardoor de veiligheid onvoldoende gewaarborgd is en de effecten op langere termijn onvoldoende getoetst.
 • De nieuwe generatie vaccin maken gebruik van RNA-technieken die nog niet eerder zijn gebruikt. Hiermee wordt de hele wereld een proefkonijn.
 • Vaccins worden ontwikkeld op dierlijk en menselijk van foetussen materiaal. Vaccins bevatten daarmee genetisch materiaal, waarvan niet bekend is welke invloed dat op het genetisch materiaal van de mens heeft.
 • Voor verschillende ziekten zoals SARS, HIV, en anderen zijn na vele jaren nog nooit werkende vaccins ontwikkeld, hoe kan men dan zo stellig zijn dat binnen anderhalf jaar een vaccin voor COVID-19 ontwikkeld kan zijn. Alleen focus op een vaccin is daarmee veel te beperkt.
 • COVID-19 is en virus dat snel muteert. Ten opzichte van de eerstgevonden variant zijn er nu al meer dan 30.000 mutaties gevonden. Hoe kan een vaccin dat nu ontwikkeld wordt ook werkzaam op latere mutaties. Kijkend naar influenza, dat ook snel muteert, is er nog nooit een goed werkend vaccin gevonden, maar bevat de griepprik een mengeling van varianten, waarbij de bescherming tegen de griep van dat seizoen nihil tot heel beperkt is.

De vraag is dus of bij de inzet van een vaccin er sowieso voldoende groepsimmuniteit kan worden opgebouwd. Tenzij vaccinatie wordt verplicht. Echter wordt daarmee inbreuk gemaakt op verschillende (burger)rechten.

 1. Een vaccin kent ook zogenoemde non-responders. Dat zijn mensen die na vaccinatie geen antistoffen aanmaken. Als er al een vaccin gevonden wordt, werkt deze niet voor iedereen.

Conclusie: Slimme mensen nemen domme beslissingen in zake aanpak Corona!

Alle maatregelen die onze regering heeft genomen om COVID-19 aan te pakken zijn gestoeld op onjuiste dogma’s. De feiten laten zien:

 • COVID-19 heeft vergelijkbare symptomen als Influenza en de IFR is zeker niet hoger dan van een flinke griepepidemie. COVID-19 is dus geen gevaarlijk en virus en behoort niet als A-categorie virus bestempelt te worden. Daarbij komt dat niet iedereen ziek wordt en dat 98% van de mensen die wel besmet worden geen tot slechts lichte klachten heeft.
 • Social distancing heeft een heel grote impact op personen, bedrijven en de economie en het beschermend effect op de verspreiding van COVID-19 wordt nauwelijks tot niet onderschreven door feiten en wetenschap. De nadelige effecten echter meer en meer. Buiten is de kans op besmetting nihil en binnen blijkt de overdracht van COVID-19 door aerosolen een veel belangrijkere rol te spelen.
 • Er zijn diverse manieren om de duur van de ziekte door COVID-19 aanzienlijk (tot meer dan 80%) te verkorten als ook de kans op overlijden aanzienlijk (meer dan 80%) te verkleinen. is geen medicijn
 • Alle focus op een vaccin is een gevaarlijke weg, omdat dit lang op zich kan laten wachten terwijl curatief voldoende alternatieven voorhanden zijn en nog ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast kleven er nog grote vragen aan de veiligheid, zeker op lange termijn en kan het wellicht nog heel lang duren voor er een vaccin voorhanden is, aangezien voor SARS, HIV en ook Influenza na decennia nog geen of enkel een slecht werkend vaccin is ontwikkeld. De kans dat er voor COVID-19 een goed werkend vaccin wordt ontwikkeld wordt verkleind doordat COVID-19 een snel muterend virus is.

Helaas houdt onze regering toch vast aan eerdergenoemde dogma’s. Daarmee maken ze van een domme beslissing een stomme beslissing. Op basis van voortschrijdend inzicht toegeven dat eerdere keuzes achteraf niet goed waren geweest zou getuigen van wijsheid. Blijkbaar is onze regering daar niet mee behept of zit het ego in de weg.