Noodkreet van een bezorgde burger! Open brief aan alle Tweede Kamerleden

Onderstaande mail heb ik aan alle kamerleden persoonlijk gemaild.

Geacht Tweede Kamerlid,

Ik ben een bezorgde burger en ik hoop dat u mijn zorgen weg kunt nemen. Ik zie dingen gebeuren, die ik totaal niet meer begrijp en waarvan ik het gevoel heb dat zaken volledig uit de klauwen gaan lopen. De mail hieronder is een lange mail geworden, maar er speelt dan ook veel waarin u een sleutelrol zou kunnen en in mijn ogen zelfs zou moeten spelen. Echter heb ik het idee dat u simpelweg op een zijspoor bent geparkeerd. Toch heb ik een aantal vragen aan u, waarop ik hoop een reactie te krijgen.

Ik hoop dat u de moeite neemt om deze mail te lezen en ik hoop dat u mijn angst en vragen weg kunt nemen. Al vast dank daarvoor.

Heel Nederland staat op zijn kop als gevolg van de angst voor een virus. Maar wanneer ik naar de feiten kijk snap ik niet waar deze angst op is gebaseerd. Ja, dat er in begin veel onduidelijk was en dat men als doel had om de Curve te flatten om te zorgen dat de zorg het aan kon, dat begrijp ik volkomen. Maar dat was 5 maanden geleden. Medio maart is de curve is al beginnen te flatten. Al voordat de meeste maatregelen zijn ingegaan dus!? En vanaf begin mei zitten we op alle fronten onder de normwaarden.

Wat is dan nog de reden voor alle nog steeds geldende beperkingen? Is ondertussen het middel niet erger dan de kwaal?

We weten ondertussen:

 • dat het virus lang niet zo dodelijk is als in februari door de WHO werd gesteld. De IFR (kans om te overlijden na besmetting) ligt tussen de 0,3 en 1% (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer). Dit is vergelijkbaar met een milde tot ernstige griepepidemie.
 • dat 50% van de overledenen ouder was dan 83 jaar en bij meer dan 90% van de overledenen sprake was van onderliggend lijden (Jaap van Dissel)
 • dat onder de 60 jaar er nauwelijks mensen zijn overleden aan of met COVID-19
 • dat kinderen niet of nauwelijks ziek worden en niet bijdragen aan de verspreiding.
 • dat 98% van de mensen die ziek worden, lichte tot milde ziekte klachten hebben (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
 • dat van de mensen die ziek zijn geworden 1,5% is opgenomen in het ziekenhuis. (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
 • dat van de mensen die ziek zijn geworden 0,35% is opgenomen op de IC. (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
 • dat er ondertussen verschillende middelen zijn die de ziekteduur verkorten, de kans op opname in het ziekenhuis verkleinen, de kans op opname op de IC verkleinen en/of de kans op overlijden verkleinen. De op 25 juni door Jaap van Dissel tijdens de briefing aan de Tweede Kamer genoemde cijfers zijn dus een maximum en zullen nog verder afnemen nu deze nieuwe middelen en therapieën kunnen worden ingezet.

Wanneer je bovenstaande cijfers afzet naast die van Influenza, dan verschillen deze niet zo sterk. Alleen voor de kleine groep mensen die in het ziekenhuis terecht komen lijkt de ziekte heftiger en langer te zijn. Maar dit geldt dus voor een heel kleine groep. Toch staat COVID-19 op de groep A lijst van zeer gevaarlijke infectie ziekten. Dit naast Ebola, pokken en anderen. Dit terwijl COVID-19 op geen enkel punt te vergelijken is met deze ernstige ziekten en dit terwijl de veel meer vergelijkbare Influenza op geen enkele lijst (ook niet B1, B2 of C) van infectieziekten wordt genoemd.

Snapt u dat ik het dan niet meer kan volgen?

Wanneer u het mij uit kunt leggen, hoor ik het graag.

Wanneer u het ook niet uit kunt leggen, hoop ik dat u minister De Jonge hierop aan spreekt en hem verzoekt COVID-19 van de lijst groep A infectieziekten af te halen en/of de WHO dit te laten doen.

Ik wil het verdriet van mensen die geliefden zijn kwijtgeraakt aan Corona of het lijden van mensen die zwaar ziek zijn geworden en wellicht nog maanden moeten revalideren, echt niet bagatelliseren. Ik probeer het echter wel in het juiste perspectief te plaatsen. Iets wat juist onze politici en media ook zouden moeten doen. Maar wat ik nu zie is dat men in de emotie gaat/blijft zitten.

In eerste instantie door dagelijks het aantal doden en IC-opnamen te vermelden. Maar nu er al maanden bijna niemand meer is overleden en er bijna geen COVID-19 patiënten meer op de IC liggen, is men over gestapt op het iedere dag vermelden van vastgestelde positieve testen. Dit terwijl dit getallen zijn die feitelijk weinig zeggen. Enerzijds omdat het aantal sterk wordt beïnvloed door het aantal testen en anderzijds dat dit getal niets zegt over het aantal mensen dat ziek is/wordt.

In de afgelopen weken is men steeds meer gaan testen. Dan is het vrij logisch dat je meer positieve uitslagen zult vinden. Om deze getallen in het juiste perspectief te plaatsen zou je dus het aantal positieve uitslagen per 1.000 tests moeten vermelden. Dan kun je weer appels met appels vergelijken. En wanneer men dat doet, is er geen toename in het percentage positieve uitslagen.

Een positieve uitslag betekent ook nog niet dat iemand ziek is of wordt. Sowieso heeft de test een foutmarge (volgens de ontwikkelaar van de PCR-test is deze niet geschikt om een virus vast te stellen, maar dat nog even terzijde), maar de test geeft ook een positieve uitslag nadat iemand de ziekte reeds heeft gehad. Positieve testen zouden dus moeten worden opgevolgd door een test om de activiteit aan te tonen. Daar hoor ik echter niemand in de pers en/of politiek na vragen.

De test zegt ook niets over de besmettelijkheid van deze personen. Ondertussen is ook bekend dat er een grote groep asymptomatische dragers van het virus zijn. Deze mensen worden niet ziek en verspreiden het virus ook niet. De grote van deze groep loopt in verschillende onderzoeken uiteen tussen de 25 en 50% van de mensen die besmet worden.

Dit soort dingen zuig ik niet uit mijn duim, maar heb ik gevonden door mij uitvoerig in de materie te verdiepen. Het bevreemdt mij zeer dat politiek Den Haag deze informatie onthouden wordt, dan wel niets meedoet.

Ik wil u dan ook vragen minister-president Rutte en minister De Jonge te verzoeken te stoppen met het zaaien van angst en te handelen op basis van feiten.

Wat mij ook verbaast is dat er nog geen evaluatie is geweest van het effect van de verschillende maatregelen. Daarom ben ik er zelf maar eens voor gaan zitten en heb dit op een rijtje gezet. Als u wilt, stuur ik u graag mijn bevindingen.

Opvallende conclusie die ik trek is dat de 1,5 meter afstand houden weinig tot geen invloed heeft gehad op het flatten van de curve. De enige maatregelen die echt effect lijkt te hebben gehad is het thuiswerken, voorkomen van bij elkaar komen van grootte groepen en het thuisblijven bij verkoudheid. Maar zeker niet het 1,5 meter afstand houden.

Toch blijft het afstand houden in mijn ogen een dogma, waar heel Nederland nu onder gebukt gaat.

Ook hier wil ik u vragen minister De Jonge te vragen op zeer korte termijn een evaluatie van het effect van de maatregelen op het flatten van de curve, te laten maken.

Eind juni is door minister-president Rutte naar een berekening van het RIVM verwezen dat wij met de maatregelen 35.000 IC-patiënten hebben voorkomen.

Hoe kan je nu zeggen dat dit het effect van de maatregelen is, terwijl het effect daarvan nog niet eens is geëvalueerd.

Maar erger nog, ik heb geprobeerd op basis van de bekende cijfers van het RIVM, hoe men aan dit getal heeft kunnen komen. De enige mogelijkheid om op dit aantal te komen is dat men uitgaat van een besmettingsgraad van bijna 100%. En dat is natuurlijk Volledig Irreëel! Er is nog nooit een virus geweest waarbij de gehele bevolking werd besmet.

Ik wil u verzoeken om een onderbouwing van de cijfers te vragen aan minister-president Rutte, minister De Jonge en/of het RIVM, te vragen de onderbouwing van de cijfers te geven, zodat u zelf kunt nagaan of deze berekeningen wel reëel zijn. Uiteraard in combinatie met al eerder gevraagde evaluatie.

Was het beleid er eerst op gericht om de “Curve te flatten” om ervoor te zorgen dat de zorg het aan kon blijven, is het beleid stilletjes overgegaan om het uitdrijven van het virus. Maar hoe reëel is dat? Is er een voorbeeld van een vergelijkbaar virus waarvan het gelukt is omdat met een gelijksoortige aanpak uit te drijven?

Zelfs met de inzet van vaccins is er volgens mij geen enkel luchtweginfectie-virus dat ooit volledig is overwonnen. Nieuwe varianten van bekende virussen zoals de Corona-virussen komen en gaan. Ze raken de zwakkeren in de samenleving.

Ik verzoek u minister De Jonge te vragen, waarom het beleid is gewijzigd van het voorkomen van overvolle ziekenhuizen, naar het overwinnen van het virus?

Minister De Jonge lijkt ervan overtuigd te zijn dat het virus kan worden overwonnen. Maar dat alleen met een vaccin. Ik heb hem meerdere keren horen zeggen: “Er is maar 1 echte oplossing en dat is een vaccin!”

Ik vind dit een minister onwaardige uitspraak. Hiermee sluit hij uit dat er wellicht ook behandelingsprotocollen gevonden zullen worden, waardoor de ziekte kan worden bestreden. En wereldwijd zijn er ondertussen diverse behandelprotocollen die, voor bijvoorbeeld het kleine percentage dat wel in het ziekenhuis komt, de kansen op herstel gigantisch verbeteren, de ziekenhuisopname duur aanzienlijk verkorten, de kans om opgenomen te moeten worden op de IC ontzettend verkorten, de duur van opname op de IC enorm verkorten en bovenal de kans op overlijden aanzienlijk verkleinen.

Daarnaast is geheel nog niet zeker of er een werkend vaccin wordt ontwikkeld. Voor influenza is ook nog nooit een 100% werkend vaccin ontwikkeld, terwijl men daar al decennialang mee bezig is. Oorzaak: Influenza muteert. Maar dat doet Corona (COVID) ook!

Ik verzoek u dan ook minister De Jonge er op aan te spreken dat er meer oplossingen zijn die bijdragen aan de bestrijding van COVID-19 dan alleen een vaccin!

Daarnaast baart het mij zorgen dat minister De Jonge reeds een deal voor de afname van nog te ontwikkelen vaccins heeft gesloten met het bedrijf AstraZeneca. Hierover las ik dat:

 • deze deal geheim is en zelfs tot staatsgeheim is uitgeroepen;
 • AstraZeneca gevrijwaard wordt van eventuele schades door bijwerkingen;
 • De broer van Coronagazant Feike Sijbesma, directeur is van AstraZeneca.

Ik verzoek u om minister De Jonge hierover aan de tand te voelen!

Daarnaast las ik dat men de eerste testfase van het vaccin als positief beoordeelt. Dit terwijl er sprake was van 70% bijwerkingen en dat dan in een testgroep van gezonde mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 60 jaar. Mensen die niet eens in de risicogroepen van COVID-19 vallen. Mensen die waarschijnlijk niet (asymptomatisch) of nauwelijks ziek worden van COVID-19. Dan is 70% bijwerkingen toch enorm veel. Ook al waren een deel van de klachten met een paracetamol te verminderen, in het onderzoek is geen vergelijking gemaakt met het doormaken van de ziekte. Dat zou toch op zijn minst onderzocht moeten worden.

Daarnaast verwacht je van een dergelijk onderzoek dat men als placebo een waterinjectie geeft. In plaats daarvan kreeg de controlegroep het meningokokkenvaccin. Hiervan is totaal niet bekend of deze mogelijk een positief of negatief effect zal hebben, wanneer deze personen vervolgens met COVID-19 worden besmet. Hoe kan men dit dan een acceptabel onderzoek noemen.

Men gaat nu over naar fase 2 en 3 van het onderzoek. Fase 2 neemt normaal minimaal 2 jaar in beslag, maar nu, omdat het zo “urgent” is, mag dit worden versneld. Onvoorstelbaar, aangezien er ook nog eens van niet eerder gebruikte RNA-technieken gebruik wordt gemaakt. Dan zou men toch extra voorzichtig moeten zijn.

Ik snap dat bedrijven als AstraZeneca graag als eerste met het vaccin willen komen. Er is immers veel geld mee gemoeid. En de angst onder de bevolking is nu nog groot, maar wanneer zij zich bewust worden van de feiten, wordt dat wellicht anders.

Dat geld prevaleert boven gezondheid heeft in het verleden helaas meerdere malen aangetoond. Diverse farmaceutische bedrijven hebben hoge boetes moeten betalen omdat ze cijfers manipuleerden en mensenlevens in gevaar hebben gebracht, mensen blijvende schade hebben toegebracht en zelfs verantwoordelijk zijn voor overlijdens.

Ik verzoek u dan ook om Minister De Jonge aan te spreken op het hanteren van acceptabele en minimaal gangbare testprotocollen voor het vaststellen van de werking en veiligheid van het vaccin.

Ten aanzien van de overvolle ziekenhuizen, wil ik nog opmerken dat in de afgelopen 10 jaar Rutte-kabinetten de zorg enorm heeft in moeten leveren. Hierdoor is de capaciteit aan ziekenhuisbedden en ook IC-bedden, drastisch verminderd. Naar ik gelezen heb, is de IC-bedden-capaciteit sinds 2018 met zo’n 300 bedden afgenomen. Dit terwijl in het griepseizoen 2017-2018 ook sprake was van overvolle ziekenhuizen en IC’s, met opnamestops tot gevolg. Wanneer u even googlet op ”over volle ziekenhuizen en griep” zult u diverse krantenartikelen uit 2017 en 2018, als ook uit eerdere jaren.

Voor wat de griep betreft krijgen jaarlijks gemiddeld zo’n 10% van de Nederlanders de griep. Het ene jaar wat meer dan het andere. Corona-virussen vallen ook onder de gezamenlijke noemer van griep. Waarom maakt COVID-19 daar een uitzondering op?

Ik wil u verzoeken minister De Jonge te vragen waarom COVID-19, behorende tot de groep van corona-virussen zo anders wordt behandeld dan de andere corona-virussen die wel onder de noemer griep vallen?

Het lijkt erop dat het virus een veel grotere kwaal heeft bewerkstelligd dan de lichamelijke klachten. En dat dan ook nog eens bij mensen die niet eens zijn besmet. Voor mijn gevoel zijn wij in de greep van Angst. Want niemand wil immers doodgaan?! Maar zoals u weet is Angst een slechte raadgever.

Wanneer je echter even afstand neemt en gewoon naar de cijfers kijkt, dan is de kans heel klein dat je doodgaat aan Corona. Er zijn zeker bepaalde groepen in de samenleving die meer kans lopen om te komen te overlijden. Echter zijn dit risicogroepen die sowieso meer kans hebben om op korte termijn te overlijden, omdat ze oud zijn, of omdat ze ernstig ziek zijn.

Begrijp me niet verkeerd, ik wens niemand dood natuurlijk. Maar de dood hoort wel bij het leven. Het is zelfs de enige echte zekerheid in dit leven. Het eindigt een keer. En als dit op een gezegende leeftijd mag zijn, dan blijft het afscheid voor de achterblijvers natuurlijk verdrietig, maar het is acceptabel. En nu bij corona 50% van de overledenen boven de 80% blijkt te liggen, lijkt dit ineens niet meer acceptabel. Terwijl bij een ernstige griepgolf (influenza) of hittegolf ook in deze groep de klappen vallen. De warmte of influenza is in dat geval het laatste zetje. En dan is dit toch ook acceptabel?!

Maar tot hoever gaat mijn verantwoording om dit te voorkomen?! Een discussie die totaal niet wordt gevoerd! Sterker nog, afgelopen donderdagavond sprak minister-president Rutte de jongeren nog weer aan op hun verantwoordelijkheid en dat zij, door zich niet te houden aan de regels, mensen ziek zouden kunnen maken. Dat is natuurlijk volledig absurd.

Mensen die in de risicogroepen vallen kunnen uiteraard ook zelf preventief vele maatregelen treffen, als zij dat willen. Je eigen gezondheid is volgens mij in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van jezelf. Dagelijks maakt men daar bewust of onbewust keuzes in en dagelijks loop je op diverse vlakken risico’s. Deze risico’s zijn echter heel beperkt. En nu ten aanzien van COVID worden andere verantwoordelijk gesteld voor de gezondheid van risicogroepen.

Dat is volgens mij de wereld op zijn kop. Dat is mij vragen thuis te blijven, omdat jij zonder autogordel de weg op gaat en geen ongeluk met mij wilt krijgen. Waarbij volledig de vraag is of wij elkaar überhaupt zullen ontmoeten, waarbij het dan nog eens de vraag is of wij in botsing komen (besmetten), waarbij het ook nog de vraag is of er sprake zal zijn van letsel (ziek worden) en waarbij jijzelf de ernst van het letsel had kunnen beperken door de gordel om te doen.

Ik wil u dan ook vragen minister-president Rutte en minister De Jonge te vragen te stoppen met het “shamen en blamen” van doelgroepen zoals de jongeren en hen tevens vragen waar de verantwoordelijkheid van individuen stopt.

Het vaccin heeft tot doel een groepsimmuniteit te geven. In de eerste speech van Rutte, heeft hij ook nog even de groepsimmuniteit genoemd. Als ik het toen goed begrepen heb, zou een deel van de bevolking COVID-19 krijgen, waarna er voldoende immuniteit in de groep is waardoor de R0 onder de 1 komt en het virus uitsterft. Of groepsimmuniteitgrootte dan de 60% is die genoemd werd of dat het nog lager ligt, dat weet ik niet. Wel is bekend dat al minimaal 10% van de bevolking heeft al immuniteit met meetbare antistoffen in het bloed en/of slijmvlies.

Nu we weten dat jongeren niet of nauwelijks ziek worden, waarom zou je daar in deze dan geen gebruik van maken. We weten nog niet of het virus werkt en/of wanneer het er zal zijn. Wat we al wel weten is dat het in deze groep jongeren ook bijwerkingen zal geven. Waarom dan de jongeren nu niet gewoon in aanmerking laten komen met COVID-19 in een lage virale load (waardoor de kans op ernstig ziek worden nog verder afneemt. Dan bouwen toch een groep mensen waarbinnen een grote immuniteit, en dus een bijdrage aan de groepsimmuniteit.

Uiteraard kunnen we de jongeren vragen om, nadat zij een feest hebben bezocht, de komende 14 dagen contact met ouderen te mijden. Studenten zullen dat vaak toch al doen, want die gaan immers op kamers.

Wilt u minister De Jonge verzoeken om de studenten en jongeren te stimuleren om te gaan feesten, zodat we in deze groep een grote groepsimmuniteit kunnen opbouwen?!

En wat te denken van alle gevolgen van de maatregelen op sociaal, economisch en persoonlijk vlak. Ik snap dat het moeilijk is om dingen te vergelijken. Toch dienen politici daar afwegingen in te maken. Maar is daar enige discussie over geweest?! En heeft u daar echt kritisch vragen bijgesteld?! Maar uiteraard kan dit nog steeds.

Ik verzoek u om de politieke discussie op gang te brengen over de gevolgen en de verschillende belangen.

Als ik het goed heb begrepen gaat u de volgende week ook spreken over de spoedwet. In de eerste plaats snap ik de noodzaak er niet van, aangezien er in mijn ogen en zoals hiervoor aangegeven, geen sprake is van een ernstige ziekte. COVID-19 hoort niet op de lijst van groep A lijst gevaarlijke infectieziekten.

Maar mocht u daar anders over denken, dan nog verzoek ik u heel kritisch te zijn. Want u als controlerend kamerlid geeft met deze wet een machtiging aan de minister van Volksgezondheid om bij decreet te kunnen regeren. Het ontneemt u zelf heel veel mogelijkheden en het is mijn ogen een inbreuk om onze grondwet.

Ik verzoek u ervoor te zorgen dat er met de nieuwe spoedwet geen inperking van uw eigen mogelijkheden wordt bewerkstelligd, als ook het inperken van onze burgerrechten, door deze spoedwet tegen te houden.

De voorliggende spoedwet heeft als doel om de epidemie als gevolg van COVID- 19 in te dammen. Echter wordt het begrip “epidemie” niet omschreven. Dit lijkt mij toch een eerste vereiste.

Wanneer het gaat om griep, dan hanteert het RIVM de grens voor wanneer er sprake is van een griepepidemie, dat er meer dan 58 mensen per 100.000 inwoners zich in 1 week met griepachtige klachten melden bij de huisarts. Dit lijkt mij ook voor COVID-19 een reëel uitgangspunt.

Daarbij nog even opgemerkt dat er op dit moment, 7 augustus, dit op iets meer dan 10 mensen per 100.000 mensen is.

Mocht u toch van mening zijn dat de spoedwet er dient te komen, dan verzoek ik u minister De Jonge te vragen om toch minimaal een duidelijke omschrijving van het begrip epidemie op te nemen, zo dat voor eenieder duidelijk is op welk moment deze wet van toepassing kan zijn.

Ik waardeer het zeer dat u de moeite heeft genomen om dit hele epistel van deze bezorgde burger te lezen. Ik hoop van u een reactie te ontvangen. En als u nog vragen heeft, hoor ik dat uiteraard graag.

Maar vooral hoop ik dat u de minister-president en minister De Jonge aanspreekt op genoemde punten.

Met vriendelijke groet,
Bert Tijhoff

P.S. Ik heb deze mail gestuurd aan alle Kamerleden in de hoop een reactie te krijgen. Al eerder stuurde ik een brief aan de voorzitter van de veiligheidsregio Twente, zonder enkele reactie. Ook zond ik een brief aan meer dan 50 media-redacties. Ook zonder enkele reacties.

Ik hoop dat u als Kamerlid anders omgaat met een bezorgde burger.

1 dacht op “Noodkreet van een bezorgde burger! Open brief aan alle Tweede Kamerleden”

Opmerkingen gesloten.