Maakt de komende Spoedwet Nederland tot Dictatuur?!

Rutte zij op 6 augustus: “Ik ben geen dictator!”. Maar met de spoedwet die het kabinet nu voorstelt krijgt de Minister van Volksgezondheid alle macht, zonder tussen komst van de Tweede Kamer en kan hij bij Decreet regeren. Daarmee wordt hij feitelijk de dictator.

Een dergelijke macht mag nooit aan iemand worden toegekend. Wel of geen Corona doet daarbij niet ter zake!

Corona wordt wel als kapstok gebruikt. Doel van de wet is de Corona-epidemie te bestrijden. Er wordt echter niet aangegeven wanneer er sprake is van een epidemie en dus kan de wet altijd gehandhaafd blijven. De wet heet tijdelijk te zijn, maar kan continu worden verlengd door de minister. En we kennen ondertussen de tijdelijke regelingen van overheden wel. Die zijn blijvender dan niet tijdelijke regelingen.

Artikel 58s geeft de minister het recht om alles wat niet in de wet benoemd staat naar eigen inzicht toe te voegen en uit te voeren. Hij kan dus alle grondrechten naar believen aanpassen en inperken.

In de eerste versie van de Spoedwet stond dat handhavers de bevoegdheid kregen om achter de voordeur te controleren. Dat is er nu uit, maar kan er dus via artikel 58s zo weer aan worden toegevoegd.

Geloof mij niet, maar verdiep u eerst. Lees bijvoorbeeld wat Hoogleraar Staatsrecht, professor Wim Voermans over deze Spoedwet zegt: https://wimvoermans.wordpress.com/2020/07/14/nieuwe-wetsvoorstel-tijdelijke-maatregelen-covid-19-nog-steeds-niet-aan-de-maat

Deze wet lijkt op de Machtigingswet (Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk) die in 1933 werd goedgekeurd in Duitsland en de naziregering een vrijbrief gaf, met de bekende gevolgen van dien. Nu wil ik onze overheid niet met de nazi’s vergelijken. Echter moeten we wel lering trekken uit de geschiedenis en voorkomen dat een overheid een dergelijke dictatoriale macht kan krijgen en hiertoe kan worden verleid.

Deze Spoedwet of welke variant dan ook, dient volledig van tafel te verdwijnen. Maatregelen ter preventie van en/of ter voorkoming van de verspreiding van Corona dienen democratisch te worden vastgesteld en niet bij decreet. De wetgeving biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.

Hoe u ook denkt over Corona of de aanpak daarvan, een dictatoriale Spoedwet hoort daar NOOIT in thuis.

Door uw stem te laten horen tegen de spoedweten, kiest u voor het behoud van uw vrijheid en neemt u geen standpunt in tegen de huidige Corona-aanpak.

Laat de Tweede Kamer weten dat u het niet eens met de in voorbereiding zijnde Spoedwet en dat zij deze van tafel dienen te halen.

Laat u stem horen door een mail te sturen aan de Tweede Kamer:

Ga naar https://www.mailprotest.nl/ en klik op eens met de inhoud. De tekst wordt dan geopend in uw mailprogramma en u kunt de mail ondertekenen en verzenden (het juiste mailadres van de geadresseerde staat al ingevuld. Desgewenst kunt u de tekst nog aanpassen en/of aanvullen en personaliseren.

Teken vervolgens op https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet?locale=nl ook nog even de petitie, zodat duidelijk is dat de groep tegenstanders echt groot is. Tot nu toe hebben al bijna 350.000 bezorgde burgers die de petitie hebben getekend. Dat is voor een petitie een enorm groot aantal en laat zien dat er echt veel zorgen in de maatschappij leven ten aanzien van de spoedwet.

Voorkom dat Nederland een dictatuur kan worden en laat weten dat u expliciet tegen een Spoedwet bent.

https://www.mailprotest.nl/

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet?locale=nl

Ook u stem telt. Hoe meer mensen een mail sturen, hoe duidelijker het de Tweede Kamer zal worden, dat het volk toch echt niet gediend is van een Spoedwet als deze.