Ikdoenietmeermee Polariseert!

Op dit moment is #ikdoenietmeermee trending. Zowel positief als negatief. Hoe goed de intentie van de #ikdoenietmeermee deelnemers ook is, het strijkt recht tegen de haren in van de groep die (nog) wel achter het huidige Coronabeleid staat. Hierdoor polariseert de samenleving en is er geen discussie meer mogelijk. Dat is erg jammer, aangezien er hele goede vragen gesteld worden, waarop geen, onduidelijk of zelfs ontwijkende antwoorden worden gegeven. De #ikdoenietmeermee deelnemers vragen om duidelijkheid en een gedegen onderbouwing.

Ik heb ook heel veel vragen. Toch doe ik niet mee aan #ikdoenietmeermee. Net als de #ikdoenietmeermee deelnemers, ben ik geen Corona-ontkenner. COVID-19 bestaat, heeft mensen ziek gemaakt, heel ziek gemaakt en zelfs dodelijke slachtoffers geëist. Daar is geen discussie over. Waar wel vragen zijn is de plek die Corona krijgt en de proportionaliteit van de maatregelen.

Ik heb mijn vraagtekens bij heel veel maatregelen, maar als jij die maatregelen op jezelf wilt toepassen, is dat prima en zal ik uiteraard respecteren. Ik heb echter grote bedenkingen bij veel maatregelen. Daarom heb ik mij in deze vraagstukken verdiept en mijn vragen onderbouwd neergelegd bij onder andere:

 • Minister-president Rutte (geen reactie)

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/open-brief-aan-minister-president-rutte-met-belangrijkste-vraag-in-zake-corona-welke-niet-gesteld-wordt/

 • Alle Tweede Kamerleden (enkel een inhoudelijke reactie van Van Haga)

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/noodkreet-van-een-bezorgde-burger-open-brief-aan-alle-tweede-kamerleden/

 • Voorzitter van de veiligheidsregio (geen reactie)

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/waarom-is-de-noodverordening-nog-nodig-open-brief-aan-voorzitter-veiligheidsregio/

 • De media (ruim 75 kranten, nieuws- en actualiteiten programma’s, etc.) (geen reacties).

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/vragen-van-een-bezorgde-burger-over-de-rol-van-de-media-open-brief-aan-de-media/

 

Vragen maar geen antwoorden

Het huidige Corona-beleid heeft grote consequenties voor heel veel mensen. Dit zowel sociaal als economisch. De maatregelen leggen een grote beperking op ons normale leven. Grondrechten zijn ingeperkt. Dan moet er dus wel wat aan de hand zijn. Maar dan is het toch ook niet gek dat er vragen komen?

Deze zouden eigenlijk uit de Tweede Kamer moeten komen, maar zijn er maar weinig die deze vragen durven te stellen om vervolgens afgescheept te worden. Heel bijzonder omdat met duidelijkheid op deze vragen, de samenleving het beleid zou begrijpen. Ten minste als het beleid onderbouwd kan worden. Maar omdat de vragen niet beantwoord worden, neemt de twijfel aan het beleid uiteraard toe.

 

Wat ik snap

Wat ik snap zijn de volgende maatregelen, maar die waren in principe al van kracht en behoor je ook te doen bij griep:

 • Thuisblijven bij klachten;
 • Regelmatig handen wassen (normaal gedrag);
 • Hoesten en niezen in je elleboog.

 

Wat ik niet snap

Maatregelen die ik niet snap:

 • Geen handen meer geven. Ondertussen is meer dan duidelijk dat de overdracht van het virus door druppels plaatsvindt en dat het virus niet of nauwelijks wordt overgedragen via oppervlakken. De kans dat het virus via handen schudden wordt overgedragen is nihil. Mensen pakken vervolgens wel dezelfde deurkruk aan en ik zie mensen elkaar ook een box geven als alternatief. Mocht er al uitwisseling van virus plaatsvinden, dan kan dat op die manier toch ook. Vraag is in hoeverre het niet handen schudden werkelijk bijdraagt aan het inperken van de verspreiding.
 • Winkelwagentjes ontsmetten en handen ontsmetten? Een virus is een dood pakketje dat door ontsmettingsmiddelen niet kan worden gedood. Door 20 seconden wassen met water kan het wel worden verwijderd. Maar met een ontsmettingsmiddel wordt het niet verwijderd, nog gedood. Wat is dan het nut van deze maatregel?
 • 1,5 meter afstand houden. Er wordt geen gedegen onderbouwing gegeven en alles wat ik kan vinden weerspreekt juist het beoogde effect:

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/besmettingsgevaar-binnen-15-meter-ik-snap-het-niet/

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/als-jij-mij-vraagt-om-een-mondkapje-te-dragen-mag-ik-jou-dan-vragen-iedere-dag-een-multivitamine-te-nemen/

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/mondkapjes-anderen-doen-het-toch-ook-dus/

 • Waarom wordt het gehele beleid opgehangen aan een PCR-test waardoor zeker net zo veel mensen onnodig in quarantaine moeten door een vals positieve uitslag, als er aan feitelijke positieve uitslagen wordt gevonden, waarvan vervolgens nog onbekend is of deze mensen al ziek zijn geweest, het nog gaan worden en besmettelijk zijn of worden:

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/wekelijks-meer-dan-2-642-onnodig-in-quarantaine-door-foutmarge-pcr-test/

 • Waarom maximaal mensen in huis?

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/hoe-zinvol-is-de-maatregel-van-maximaal-6-gasten-in-huis/

 • Waarom blijft men de rol van aerosolen ontkennen, terwijl de eigen cijfers het laten zien?

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/opvallende-conclusies-die-je-kunt-halen-uit-het-bron-en-contact-onderzoek/

 

Wellicht wel de belangrijkste vraag

Waarom staat COVID-19 nog steeds op de lijst groep A van gevaarlijke infectie ziekten?

Subvragen

 • Is het waar dat wanneer een ziekte op de groep A lijst staat en deze in ons land is, dat de WHO dan sturende maatregelen op kan leggen?
 • Waarom is dit beleid sinds medio mei overgegaan in “Crush the curve”?
 • Waarom is het effect van de maatregelen nog niet geëvalueerd?
 • Wanneer is er sprake is van een COVID-19-Epidimie
 • Wat is de waarde van de signaalwaarden op het Coronadashboard?

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/open-brief-aan-minister-president-rutte-met-belangrijkste-vraag-in-zake-corona-welke-niet-gesteld-wordt/

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/wilt-u-morgen-deze-vragen-stellen/

 

Oproep aan iedereen

Laten we aub stoppen met polariseren, maar vragen om antwoorden. Vervolgens kan dan een ieder daar zijn eigen conclusies aan verbinden en kan op basis van feiten de discussie worden gevoerd en het beleid worden bepaald! Dit uiteraard met in achtneming van de belangen van alle groepen en het in het juiste perspectief plaatsen van risico’s en gevolgen op het gebied van gezondheid, economie en het sociale aspect.