Ieder ziet Corona door zijn eigen bril!

Ik krijg vaak de vraag waarom de mensen die veel op TV komen er zo anders over denken dan ik dat doe. De vraag is of ze dat doen. Ze bekijken het echter door hun eigen bril. Een ieder heeft zo zijn eigen achtergronden, belangen en visies. Daarbij ga ik er vanuit dat iedereen in principe de beste intenties heeft.

Diederik Gommers

Neem nu Diederik Gommers. Hij vertegenwoordigd het IC-personeel. Ik zie Diederik als een betrouwbare man die het beste met iedereen voor heeft. Maar hij vertegenwoordigd wel in de eerste plaats zijn mensen. In de afgelopen jaren is 50% van de IC-capaciteit weg bezuinigd. De huidige situatie kan er toe bijdragen dat de IC-capaciteit weer wordt uitgebreid. Niemand heeft Diederik nog gevraagd of de huidige situatie sterk verschilt van voorgaande jaren met andere griepachtige klachten veroorzakende virussen. Wat was toen de belasting op de IC’s? Het is niet in Diederiks belang om zoiets zelf te vermelden.

Hugo de Jonge

Onze minister van Volksgezondheid is stellig overtuigd van het nut van een vaccin. Dat geeft hem een tunnelvisie, waardoor bijvoorbeeld behandelmethoden niet of minder bij hem in de belangstelling staan. Of hij belangen heeft om zo stellig te zijn, doet er niet. Het feit dat hij herhaaldelijk heeft gezegd: “Er is maar 1 echte oplossing en dat is een vaccin!” geeft duidelijk aan door welke bril Hugo kijkt.

Jaap van Dissel

Jaap van Dissel heeft in februari in zijn eerste briefing aan de Tweede Kamer al aangegeven dat corona waarschijnlijk vergelijkbaar zal zijn met een flinke griepepidemie. Het standpunt van het RIVM is altijd geweest dat de verspreiding van het virus plaatsvindt door middel van grotere druppels met daarin het virus. Ondanks alle feiten die Maurice de Hond op tafel heeft gebracht, blijft Van Dissel bij zijn standpunt. Ook hij kijkt door een bepaalde bril die hem in deze een tunnelvisie geeft.

Marion Koopmans

Viroloog Marion Koopmans is lid van het OMT. Zij heeft echter ook een belang in de PCR-test. Zij heeft mede aan de basis gestaan van de huidige PCR-test voor het vaststellen van COVID-19. Nog los van een mogelijk financieel belang geeft dit in ieder geval een tunnelvisie op de effectiviteit van de test. Zij is er van overtuigd en dat bepaalt mede haar kijk.

Ab Osterhaus

Viroloog Ab Osterhaus is een oude bekende en was ook ten tijde van de Mexicaanse griep veel in beeld. Later bleek ook Ab belangen te hebben bij de inzet van vaccins, omdat hij daar financieel beter van werd. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is, maar door het hebben van financiële belangen in vaccins in het algemeen, bepaalt dit wel zijn kijk op de zaak.

Virologen en immunologen in het algemeen

Virologen en immunologen zijn dagelijks bezig met virussen en weten daar natuurlijk heel veel van. Wanneer zij gevraagd worden hoe zij een virus zouden bestrijden, kijken zij met een bril hoe je het virus maximaal zou kunnen bestrijden en als dat niet lukt hoe je de verspreiding maximaal kunt beperken. Dat is hun werk. Daarbij hoeven zij niet na te denken over de andere consequenties die hun voorgestelde aanpak heeft. Dat kan ook niet, want zij benaderen de aanpak vanuit het virus. Dit terwijl wij in een wereld leven waar veel meer speelt dan de belangen van het virus.

De politiek

De gevolgen van de adviezen van de virologen moeten dan ook in de meest brede zin gezet worden tegen over de belangen die er in de maatschappij spelen. Hier komt de politiek in beeld. Deze hebben er echter in geval van dit virus voor gekozen om de aanpak van het virus de hoogste prioriteit te geven en alle andere belangen naar een tweede of zelfs derde plaats te zetten. De politiek handelt echter niet altijd op basis van feiten, maar juist ook op basis van hetgeen er in de maatschappij speelt. Zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht speelt altijd mee hoe men kiezers kan behouden en er bij kan krijgen. Niet zo raar dus dat de meeste politici mee gaan in de angst die er leeft in de samenleving. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat mensen die kritische vragen stellen al gauw worden weggezet in de groep van gekkie’s en complotdenkers.

Media

De media draait om kijkcijfers. Ellende scoort nu eenmaal. Mensen die bang zijn willen meer weten. Door bijvoorbeeld dagelijks de sterftecijfers te vermelden, bind je de kijker aan je. De kijker hoopt te horen dat het beter gaat. De media daarentegen houdt de kijker liever vast en blijft zoeken naar angstvasthouders. Dalen de sterftecijfers, neem je de IC-opnamen of stap je over op het aantal positieve PCR-test uitslagen en noemt dit dan gelijk maar even besmettingen.

WHO

De Wereld Gezondheid Organisatie wordt mede gefinancierd door het bedrijfsleven. Het merendeel van de inkomsten komt van de Farmaceutische industrie, die vaak hun gelden ook nog koppelt aan bepaalde projecten. Bill Gates is de belangrijkste particuliere donateur en nu Amerika uit de WHO is gestapt, zelfs de belangrijkste donateur. Bill Gates is overtuigd van het nut van vaccins. Gezien het belang van zijn donaties aan de WHO, is het niet gek dat de WHO meegaat in de wensen van Bill Gates.

Tedros, Hoofd van de WHO

OTedros het hoofd van de WHO is een politicus en zeker geen viroloog. Zijn eerste belang is om er voor te zorgen dat de WHO gefinancierde wordt. Want de donaties van de deelnemende landen, kan de WHO niet doen wat zij voor ogen hebben. Daarom is financiering vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk. Naast het belang van de WHO, zal Tedros dus ook het belang van zijn donateurs uit het bedrijfsleven in het oog houden.

En wat is jouw bril?

Door welke bril kijk jij? Heeft de media jouw angst gevoed en is dat de bril waar je door kijkt?! Of kun je even afstand nemen en toch naar de feiten kijken en deze in het juiste perspectief proberen te plaatsen.

Mijn bril

Mijn bril is gevormd door onze koning toen hij op 4 mei zei: “Niet normaal maken, wat niet normaal is!”. Ik wil leven in een land waar ik vrij kan zijn, mijn eigen mening kan hebben, de mening van andere kan respecteren, niet bang hoef te zijn voor verklikkers wanneer ik me eens een keer niet hou aan een regel. Een land waar ik word aangesproken op mijn eigen verantwoordelijkheid.