Hoe zinvol is de maatregel van maximaal 6 gasten in huis?

Op basis van het rapport van het RIVM blijkt dat de kans om in huis besmet te worden het grootst is. Besmettingen vinden voor circa 50% plaats binnen een huishouden. Niet zo gek natuurlijk, want de meeste mensen wonen in een huishouden met meerdere personen.

De kans om besmet te worden wanneer er een ziek persoon aanwezig is binnen het huishouden ligt tussen de 11 en 18%. Dat zei Jaap van Dissel tijdens de briefing aan de Tweede Kamer op 11 augustus. Helaas vertelde hij niet waardoor er een iets hogere kans was.

De maatregel om maximaal 6 gasten in huis toe te laten heeft geen effect op deze groep, omdat het hier de overdracht binnen het huishouden betreft.

De groep gasten die binnen een huishouden besmet wordt bedraagt maximaal 27% van alle positieve testen. Deze groep is echter zo divers dat een heel deel van deze ontmoetingen ook buiten het huishouden plaatsvinden. Daarnaast is niet duidelijk welk deel daarvan meer dan 6 personen tegelijk betreft.

De kans om bij een dergelijke ontmoeting besmet te worden, wanneer er een besmettelijk persoon aanwezig is, ligt tussen de 3 en 7% (zelfde briefing).

De maatregel zal dus maar een zeer beperkt effect hebben, terwijl het wel een behoorlijk ingrijpende maatregel ten aanzien van opgelegde beperkingen betreft.

Is deze maatregel wel proportioneel? Zeker ook wanneer men in ogenschouw houdt dat, indien men al ziek wordt en dat geldt niet voor iedereen die besmet wordt, in ruim 98% dit tot slechts milde klachten leidt. Slechts 1,5% komt in het ziekenhuis en dan betreft het ook nog vooral ouderen en/of mensen met onderliggend leiden.

De beperking geldt opnieuw voor een hele grote groep mensen die niet tot de risicogroepen behoren en waarvan het ook nog de vraag is of via hen mensen binnen de risicogroepen besmet zullen worden. Indien men de risicogroepen wil beschermen, horen daar de maatregelen getroffen te worden en dan ook nog in overleg met betrokkenen zelf. Want velen nemen het risico van ziek worden voor lief bij behoud van vrijheden.