Het kabinet lijkt de Spoedwet Corona er alsnog door te drukken!

De Corona Spoedwet die het kabinet en met name minister De Jonge al op 1 juli in wilde gaan, stuitte op dusdanig veel weerstand dat ze daarvan hebben afgezien. Er was onder andere meer tijd nodig om de wet in de Tweede Kamer te laten bespreken. Daarnaast kwamen uit alle hoeken van de samenleving negatieve reacties op de concept wet. Eind juni werd duidelijk dat het kabinet haar huiswerk over moest doen en de Spoedwet Corona werd dus uitgesteld. Het zal niet eerder dan september of oktober worden dat de wet goed behandeld kan worden.

Het is nu 8 juli. De Tweede Kamer is reeds met reces en het kabinet rond deze week de laatste zaken af voor hun zomerreces. Naar het schijnt zal vrijdag 10 juli toch de Spoedwet Corona worden gepresenteerd. Naar het schijnt zijn zeker kritieke punten geschrapt of gewijzigd. Bron: NU.nl

Een aangepaste wet, waarbij een aantal zaken wellicht zijn verdwenen en/of zijn verbeterd, betekent nog niet dat er een acceptabele wet ligt. Het gevaar is echter wel dat mensen kunnen zeggen dat er geluisterd is naar de kritiek en daar wat mee is gedaan. Feit blijft dat een dergelijke wet volledig ongewenst is en dus ook in aangepaste vorm onacceptabel blijft!

Zo ver mij bekend zijn echter de partijen die om advies zijn gevraagd en/of kritiek hebben geleverd, niet opnieuw gekend in de uitwerking. Ook heb ik niets gehoord over bespreking in de Tweede Kamer. Wellicht is er met Kamerleden gesproken, maar dan lijkt dat toch weer op achterkamertjespolitiek.

Gezien het feit dat de voorgenomen wet naar verluid nog steeds ons als burger gaat beperken in onze rechten, kunnen wij niet akkoord gaan met een dergelijke aanpak van het kabinet. Dit is regeren bij decreet en dus ondemocratisch.

Daarom hangen wij op vrijdag 10 juli de vlag uit om te laten zien dat wij kiezen voor de vrijheid en dus voor democratie. Wij accepteren niet dat een kabinet tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer nog even een ontzettend belangrijke wet er doorheen probeert te drukken.