Het dragen van mondkapjes op school is niet om de kinderen te beschermen!

De mondkapjesplicht is van toepassing op situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals in gangen en in aula’s.

De mondkapjesplicht gaat dus alleen om het voorkomen van een te close contact tussen onderwijspersoneel en leerling. In de klas is geen mondkapjesplicht, terwijl de kinderen daar naast elkaar zitten binnen de anderhalve meter. Doel van de mondkapjesplicht is de kans op verspreiding van het virus naar onderwijspersoneel te voorkomen. Nog los van het feit dat mondkapjes niet werken en wel schadelijk voor de gezondheid van de kinderen kunnen zijn en het feit dat kans op besmetting binnen een dergelijk kort contactmoment van passeren nihil is, zijn daarvoor ook andere en minder ingrijpende oplossingen. Waarom is er bijvoorbeeld niet gekozen om:

  • onderwijspersoneel geen gebruik van de aula te laten maken, zodat daar het probleem al niet meer speelt?
  • Leerlingen eerst van klaslokaal te laten wisselen en daarna pas het onderwijspersoneel, zodat ze elkaar niet treffen in de gangen?
  • Alleen het onderwijspersoneel te verzoeken/verplichten mondkapjes te dragen bij het verplaatsen?
  • Tijdens het wisselen van de lokalen continu te laten omroepen: “Blijf minimaal 1,5 meter bij volwassenen uit de buurt!”
  • Andere ….

Voornoemde opties zijn alleen veel minder ingrijpend en bereiken hetzelfde doel. Het invoeren van de mondkapjesplicht is ten aanzien van het doel dan ook disproportioneel.

Kinderen worden met deze maatregel verantwoordelijk gemaakt voor het voorkomen van de mogelijke verspreiding van het virus naar het onderwijspersoneel, terwijl de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij het onderwijspersoneel zelf hoort te liggen.