Duidelijke taal van bestuurders, maar feitelijk niet juist!

Reacties van Rutte , Remkes en anderen op de demonstratie van afgelopen zondag 21 juni op het Malieveld, klinken mooi en zullen bij velen instemming vinden, maar ze zijn feitelijk onjuist.

Remkes

Nu.nl: Remkes spreekt wel zijn verbazing uit over de demonstranten die zeggen te demonstreren voor de rechtstaat maar een rechterlijke uitspraak naast zich neerleggen.

https://www.nu.nl/binnenland/6059730/remkes-stond-lockdownprotest-toe-om-vermenging-kinderen-en-raddraaiers.html

Klinkt goed, maar is feitelijk onjuist omdat:

  • De demonstranten demonstreren voor de vrijheid. Dat is wat anders dan voor de Rechtstaat. Een goede rechtstaat zou deze vrijheid wel moeten faciliteren en garanderen. Dat is nu niet het geval volgens de demonstranten, vandaar de demonstratie.
  • De uitspraak van de rechter was tegen de aangevraagde demonstratie door Viruswaanzin. De mensen van Viruswaanzin hebben de uitspraak geaccepteerd en waren niet op het Malieveld aanwezig. Zij hebben op andere manieren uiting gegeven, onder andere door de sprekers online hun toespraken te laten houden.
  • De op 21 juni aanwezige demonstranten waren dus niet van Viruswaanzin en feitelijk allemaal individuen die gebruik maakten van hun recht op demonstratie. Wellicht hadden ze hun demonstratie individueel moeten aanvragen en is dit het enige dat hen is aan te rekenen.
  • Remkes heeft de demonstratie als nog tijdelijk toegestaan en daarmee feitelijk ook zelf de uitspraak van de rechter naast zich neergelegd.

De dag in beeld bij de NOS

Grapperhaus

Nu.nl: Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat “zeer” achter het optreden van de politie na het antilockdownprotest van zondag op het Malieveld in Den Haag, zei hij maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Volgens Grapperhaus veroorzaken de berichten op sociale media “veel onrust”. Hij noemde ze grievend voor agenten “die gewoon hun werk doen”.

“We moeten niet altijd meteen op die verzendknop drukken en ons commentaar geven. Dat is niet goed. Het is moeilijk in deze hele snelle internetmaatschappij, maar we moeten er soms misschien eerst eens een nachtje over slapen”, reageerde de minister fel.

Grapperhaus vindt dat de mensen die zich tegen de ME keerden een “lik-op-stukbeleid” nodig hebben. “Ik zag mensen van mijn leeftijd (zestig, red.) die daar stonden te schoppen en te rellen. Ik heb er nul sympathie mee. Die mensen komen alleen om te rellen en het gaat ze niet om het onderwerp. Dat moeten we niet willen in onze samenleving.”

https://www.nu.nl/binnenland/6059743/grapperhaus-staat-achter-politieoptreden-na-protest-op-malieveld.html

Grapperhaus zegt dit op 22 juni. Hij heeft er dus wel een nachtje over geslapen. Maar helaas is ook hier niet alles correct omdat:

  • Social Media is juist van het hier en nu en niet om er nachtje over te slapen. Uiteraard heeft hij wel een punt dat het soms beter is om niet je eerste reactie te plaatsen, maar even te wachten. Hij had beter kunnen stellen dat men beter eerst even tot 10 kan tellen dan gelijk een knal te geven.
  • Grapperhaus stelt volledig achter het politieoptreden te staan en vindt dat mensen die zich tegen de ME keren lik-op-stuk dienen te krijgen. Hij verwijst daarbij naar de ouderen die stonden te schoppen. Wanneer we echter de beelden bekijken gaat het bij degenen die zich tegen de ME keren niet om ouderen, maar om de zogenaamde Hooligans. Wel zijn er ouderen die verbolgen reageren wanneer zij hardhandig door de ME worden verwijderd of zelfs met het waterkanon worden bespoten. Grapperhaus verdraait hier dus de feiten.
  • Dat mensen boos worden op onnodige acties van de politie is begrijpelijk. Dat men dan zaken op social media post ook. Deze berichten richten zich dan op de uitvoerende politieagenten, waar ze eigenlijk gericht zouden moeten zijn op de politieleiding. De agenten voeren immers slechts uit wat hen van hogerhand wordt opgedragen. Grapperhaus had dan feitelijk ook moeten zeggen dat de verkeerde mensen worden aangesproken op het optreden.

In de beelden die ik heb gezien, met uitzondering van het incident ben het Centraal Station, was de politie voornamelijk de agressor en reageerden de burgers verontwaardigd, waarbij wel een grote mond werd gegeven en soms dingen werden geroepen die men beter niet had kunnen zeggen, maar er was geen sprake van geweld tegen de politie.

Daarentegen zijn er ook beelden van undercoveragenten verkleed als hooligan. Op deze beelden lijken juist deze undercoveragenten de enkele rel die er was uit te lokken.

Rutte

Nos.nl: Rutte snapt dat mensen toe zijn aan versoepelingen. “Die wil ik ook wel. Maar juist omdat we ons aan de 1,5 meter en de andere basisafspraken houden hebben we zo weinig besmettingen.” Hij wijst op de situatie in China, Singapore en Nieuw Zeeland, die na grote versoepelingen toch weer lockdown-achtige maatregelen moeten nemen.

“Als we ons niet meer aan de regels houden is het virus weer heel snel terug”, zegt Rutte.

https://nos.nl/artikel/2338105-rutte-hooligans-misbruikten-demonstratie-1-5-meter-echt-noodzakelijk.html

Rutte zegt het te snappen, maar doet het juist niet, omdat:

  • Door viruswaanzin, Maurice de Hond en anderen zijn heel veel argumenten aangevoerd waarom de 1,5 meter niet werkt en dat het probleem de aerosolen zijn. Het kabinet negeert deze argumenten volledig. Wanneer ze deze in ieder geval zouden kunnen weerleggen, dan hadden ze laten zien dat ze iets met deze gegevens gedaan zouden hebben, maar ook dat laten ze achterwege.
  • De demonstratie is gericht op opheffingen van de beperkingen van de vrijheden. Deze beperkingen gaan verder dan alleen de 1,5 meter afstand. De zogenoemde spoedwet (die voorlopig toch even is uitgesteld) baart velen zorgen door de grote inperkingen van vrijheden die feitelijk in strijd zijn met de wet. Rutte beperkt zich slechts tot de 1,5 meter en basisafspraken als handen wassen, geen handen schudden, etc.
  • Hij wijst naar de situatie in andere landen waar Corona opnieuw de kop op lijkt te steken. Dat dit gebeurt, is niet een op een toe te schrijven aan het niet houden aan de 1,5 meter. Voor wat betreft de versmarkt in China bijvoorbeeld is het veel aannemelijker dat de ventilatie, luchtvochtigheid en lage temperatuur aan de basis staan van de verspreiding via aerosolen. Hij zo maar naar andere situatie verwijzen die niet vergelijkbaar zijn, is niet meer dan een misplaatste opmerking en getuigd minder van realiteitszin.

 

Nog even een sfeerimpressie van 21 juni op het Malieveld.