De Spoedwet Covid-19 vergeet het belangrijkste te vermelden:

WANNEER IS ER SPRAKE van een EPIDEMIE?!

De gehele spoedwet COVID-19 is er op gericht de epidemie veroorzaakt COVID-19 in te dammen. In de gehele wet wordt echter niet aangegeven wanneer er sprake is van een epidemie. Een gigantisch hiaat.

Het RIVM spreekt van een griep-epidemie wanneer meer dan 58 per 100.000 inwoners zich bij de huisarts met griepachtige klachten hebben gemeld. Corona geeft ook griepachtige klachten. Het aantal mensen dat zich op dit moment heeft gemeld met deze klachten ligt ver onder de 58 per 100.000 inwoners. Op dit moment is er dus geen sprake van een epidemie en zou de spoedwet dus niet gelden. Tenzij men ineens een andere omschrijving voor epidemie gaan hanteren.

Artikel 58a Begripsbepalingen

epidemie: de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2;

Lees hier de volledige tekst: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z13912&did=2020D29552