De Pandemie is in Nederland voorbij!

In het griepseizoen wordt gesproken van een griepepidemie wanneer meer dan 58 per 100.000 mensen zich hebben gemeld met griepklachten. Vanaf 4 mei tot nu schommelt het aantal nieuwe meldingen tussen de 100 en 300. Met een gemiddelde ziekteduur van 3 weken zijn dat zo’n 4.500 gemelde patiënten. Per 100.000 inwoners zijn dat er gemiddeld 25 ziekmeldingen per 100.000 mensen. Ver onder de grens van een epidemie. In Nederland kunnen we dan ook niet meer spreken van een corona-epidemie of corona-pandemie.

Ook als we kijken (onderstaande grafiek) naar het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten is er van 30 maart (2 en halve maand geleden) een dalende lijn te zien en is het aantal ziekenhuisopnamen van Coronapatiënten van 15 mei slechts 10 of minder per dag. Even ter vergelijking. Dagelijks worden er gemiddeld ruim 200 mensen met COPD en/of Astma in het ziekenhuis opgenomen en gemiddeld ruim 180 patiënten met hartfalen. (Bron: Volksgezondheid en Zorg).

Maar kan de Corona-epidemie dan niet terugkomen?

Mogelijk wel. Coronavirussen zijn al heel lang onder de mensen en Covid-19 is alleen nieuwe vorm. Van Coronavirussen in Nederland is bekend dat het seizoensvirussen zijn. Coronavirussen komen voor in de periode december tot en met mei, met wellicht nog een staartje in mei. De periode waarin de weerstand van de gemiddelde Nederlander aanzienlijk is gedaald door onder andere tekorten aan vitaminen en mineralen zoals Vitamine D. Het VoedingCentrum adviseert Vitamine D voor verschillende groepen mensen in de samenleving. Aan het einde van de winter valt de volledige bevolking onder een van deze groepen. Er zijn echter maar relatief weinig mensen die een Vitamine D supplement gebruiken. En dat geldt ook voor andere vitamine en mineralen waar verschillende doelgroepen tekorten aan hebben. Uit verschillende onderzoeken onder Corona patiënten is ook gebleken dat zij een tekort aan onder andere Vitamine C en D hadden, als ook aan mineralen zoals Zink.

Wij kunnen dus op dat vlak al stappen zetten om onze weerstand te verbeteren. Daarnaast kunnen wij ook de omstandigheden voor verspreiding aanpakken en dan met name door een goede ventilatie in combinatie met een juiste luchtvochtigheid (zie www.maurice.nl).

Kijkend naar het beeld van Coronavirussen in Nederland, zou de tweede golf in december kunnen komen, maar dat hoeft niet zo heftig te zijn als nu. En ook al komt er wellicht een tweede golf, dan rechtvaardigt dit nog niet de huidige zware maatregelen. We kunnen ons voorbereiden door het verbeteren van de immuniteit als ook het optimaliseren van de omstandigheden (ventilatie). Wellicht dat te zijner tijd het tijdelijk stoppen van grote groepsbijeenkomsten in gesloten ruimten wel verstandig is. Maar een 1,5 meter samenleving? En dat nu al? Nee, dan slaan we door en laten we ons regeren door angst!

Maar de indamming komt toch door de genomen maatregelen?

Daar kunnen we over discussiëren. Waarschijnlijk is het verbieden van grote groepsbijeenkomsten het enige dat echt heeft bijgedragen tot het inperken van de verspreiding. En dan ook nog alleen de groepsbijeenkomsten in gesloten ruimten met slechte ventilatie (www.maurice.nl). Maar kijken we naar de andere maatregelen die nu weer een beetje vrij worden gekeken of naar de gebeurtenissen waarvan direct moord en brand werd geschreeuwd (Hemelvaart, protest op de Dam, etc.), dan zien we dat niet terug in de cijfers. Want als die gebeurtenissen wel effect zouden hebben gehad, zou je dat terug moeten zien in de cijfers. We weten immers dat de incubatietijd van Covid-19 ongeveer 5 dagen is. En dat de ziekenhuisopname voor de mensen die ernstig ziek worden, daar ongeveer 7 dagen later op volgen.

Voor onderstaande gebeurtenissen zien we 5 dagen daarna geen exponentiële toename van de gemelde patiënten en 12 dagen daarna ook geen significante toename van de ziekenhuisopnamen.

 • 11 mei, gedeeltelijk start van basisonderwijs
 • Hemelvaart, 21 mei, waarbij iedereen naar buiten ging en de anderhalve meter afstand vaak niet werd aangehouden.
 • 1 juni: Protest op de Dam; Meer dan 10.000 mensen; geen 1,5 meter;
 • 1 juni: opengaan van de kapsalons
 • 1 juni deels opengaan van de Horeca;
 • 1 juni: deels opengaan bioscopen, theaters en concertzalen;
 • 1 juni; groepen tot 30 mensen (voorwaarde 1,5 meter);
 • 2 juni voortgezet onderwijs weer deels naar school;
 • 8 juni basisschool weer volledig naar school;

Waarom laten we ons nog regeren door angst? De cijfers spreken voor zich. De pandemie is in Nederland voorbij.

Hoezo Proportioneel?

Wellicht komt er een tweede golf. Dat rechtvaardigt echter niet het handhaven van de zware maatregelen die grote sociale en economische gevolgen hebben. We weten immers niet of er een tweede golf komt. We weten ook niet wanneer die komt. En als die komt kun je altijd opnieuw bezien wat dan te doen. Maar wel proportioneel en effectief. Want Corona is niet gevaarlijk gebleken voor het overgrote deel van de mensen. Ouderen en dan ook met name met onderliggend lijden lopen wel risico’s. De maatregelen dienen zich dan ook op die doelgroep te richten en niet op de gehele samenleving. Dit laatste onder het mom van iedereen kan voor verspreiding zorgen. Dat is waar, maar een drogreden voor draconische maatregelen. Iedereen kan immers ook andere infectieziekten verspreiden, waarbij dezelfde doelgroep in de gevarenzone zit. Maar dan hoor je niemand over dergelijke maatregelen.

Even ter herinnering: Dit zei Jaap van Dissel op 4 februari:

En ik wilde u ook nog even het influenzaseizoen laten zien, waarbij we uiteindelijk toch behoorlijk wat druk op de zorg ervoeren, doordat ziekenhuizen en ic’s vol lagen. Dat was in 2017–2018. Toen hadden we ongeveer 16.000 opnames en bijna een miljoen zieken in de bevolking, dus ongeveer 1 op de 16. Er was een oversterfte tijdens deze periode – dat weet je natuurlijk nooit voor 100% zeker – van ongeveer 9.500. Dan kom je op een percentage van ongeveer 1%.

In dat griepseizoen (2017 – 2018) zijn geen draconische maatregelen getroffen, terwijl:

 • Het aantal ziekenhuisopnamen hoger is dan nu (16.000 tegen 11834 nu)
 • 9.500 oversterfte tegen circa 7.500 nu (bron euromomo.eu)
 • Bijna een miljoen zieken, dat is 1 op de 16, ten opzichte van nu ???
 • Volle ziekenhuizen (waarbij ook noodtenten zijn geplaatst)
 • Volle IC’s (waarbij ook patiënten elders zijn onder gebracht)

Bron: Kamerstukken 4 februari 2020.

Laten we als je blieft weer met beide benen op de grond komen en ons niet meer laten regeren door angst. Angst is een slechte raadgever. Kies weer voor je vrijheid en laat dit weten door te vlaggen voor de Vrijheid!