Beste Marieke, Volgens mij ligt het toch iets gecompliceerder!

Ik snap je motivatie en ik wil ook zeker afstand houden als mensen dat wensen, maar dat is wat anders dan afstand houden tot heel Nederland. Er zijn ook mensen die juist een knuffel nodig hebben voor hun (psychische) gezondheid. Het ligt dus allemaal toch net iets gecompliceerder.

Belangrijkste vraag is denk ik wel tot hoever de verantwoordelijkheid van de één gaat ten opzichte van de ander.

In persectief

Tot 2019 stonden mensen daar heel anders in dan in 2020. Voor de mensen die jij noemt kan elk virus gevaarlijk zijn. Jaarlijks overlijden er mensen in de zogenoemde risicogroepen  aan of door Influenza. In 2018 gaf dat zelfs een oversterfte van 9.500 mensen en zijn er ook veel mensen in het ziekenhuis en op de IC-terecht gekomen, waardoor de andere zorg moest worden afgeschaald.

Hiermee wil ik Corona absoluut niet bagatelliseren. Maar ik wil het wel in het juiste perspectief plaatsen. Daarom toch nog even wat cijfers. Corona heeft een mortaliteit die ongeveer gelijk staat aan die van Influenza. Voor de mensen die ernstig ziek worden, lijkt de ziekte inderdaad heftiger te verlopen dan Influenza. Maar gelukkig weet men ondertussen veel meer dan in maart-april en zijn de behandelingen veel effectiever geworden. Van de mensen die ziek werden, belanden  in de eerste golf 1,5% in het ziekenhuis en 0,35% op de IC. De huidige cijfers laten gelukkig nog lagere cijfers zien.

Corona is gelukkig niet het killervirus gebleken zoals voorspeld. Het ligt veel meer in de lijn van griep. Verschil met voor 2020 is nu ineens dat heel Nederland wordt gegijzeld met maatregelen om de verspreiding te voorkomen. In eerste instantie om de “Curve te flatten” en nu om het virus met de “hamer” aan te pakken. Deze metafoor gebruikte minister-president Rutte. Beseft hij echter wel dat je met een hamer heel veel schade aan kunt richten. Zeker als je de spijker niet op de kop slaat. En het is nu net dat ze niet weten waar de spijker is en slaan in het wilde weg.

Overbelasting van de Zorg?!

Helaas zit er een stijgende lijn in het aantal ziekenhuis- en IC-opname van Coronapatiënten. En uiteraard willen we dat de zorg het aankan en dat reguliere zorg niet hoeft te worden afgeschaald. Echter is dit geen nieuw fenomeen, maar gebeurde dat ook in 2016 en 2018 bijvoorbeeld tijdens de griepepidemie. Desondanks (en waarschuwingen in de wind slaande), zijn de kabinetten Rutte doorgegaan met het bezuinigen in de zorg. Sinds 2010 zijn er 7.400 ziekenhuisbedden wegbezuinigd en sinds 2015 zelfs ruim 1.100 IC-bedden. Dit terwijl de vergrijzing alleen maar toeneemt. Hadden we dit jaar een stevige griepgolf gehad, hadden we waarschijnlijk dezelfde problemen in de ziekenhuizen gezien als nu en had ook de andere zorg weer afgeschaald moeten worden. Maar was Nederland dan ook in Lockdown gegaan?! Waarschijnlijk niet, want dat zijn we niet gewend bij griep. Nu heet het Corona en heet het nieuw te zijn. Maar is hier Corona wel het echte probleem of het feit dat onze zorg zo “efficiënt” is bezuinigd dat we op geen enkele epidemie zijn voorbereid?!

Waar liggen mijn grenzen?!

Uiteraard wens ik het niemand toe om ziek te worden. En als ik kan bijdragen aan het voorkomen daarvan, wil ik dat ook zeker doen. Daar zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden:

  • Draagt de maatregel werkelijk bij aan het voorkomen van een risico?
  • Gaat de maatregel niet ten kostte van mijn eigen gezondheid?
  • Is het effect van de maatregel niet negatief voor anderen?

Wanneer je ziek bent, blijf je thuis!

  • Draagt bij aan voorkomen van verspreiding en inperken risico voor anderen.
  • Heeft geen nadelig effect op mijn gezondheid
  • Schaadt anderen niet

Deze maatregel is mij van huis uit al meegegeven. In de praktijk is het wel iets complexer, want wanneer ben je ziek. Als je verkouden bent? Tot 2020 bleven de meeste mensen dan niet thuis. Gek genoeg hoeft dat nog steeds niet als je zeker weet dat het geen Corona is. Want wanneer je je met klachten hebt laten testen, mag je met een negatieve PCR-test gewoon weer de straat op. Dat vind ik nu raar, want als ik vervolgens jou besmet en jij krijgt klachten, moet jij je laten testen. Terwijl als ik thuis was gebleven, ik jou niet had kunnen besmetten en jij je niet had hoeven laten testen.

Houd anderhalve meter afstand

?     Draagt bij aan voorkomen van verspreiding en inperken risico voor anderen.
?     Heeft geen nadelig effect op mijn gezondheid
?     Schaadt anderen niet

De gedachte achter deze maatregel is gebaseerd op 80 jaar oud onderzoek, waarbij gekeken is naar het verloop van grote druppels vanuit neus en mond, bij praten, hoesten, niezen, etc. Conclusie was dat alle druppels binnen 3 feet (ca. 94 cm) op de grond vallen. Ander uitgangspunt voor deze regel is dat een besmette druppel op jouw slijmvliezen en/of in jouw mond/neus terecht moet komen. Er is niet gekeken naar de hoeveelheid virusdeeltjes die nodig zijn voor een besmetting.

In hetzelfde rapport, als ook in latere onderzoeken (o.a. van RIVM in 2011) wordt aangegeven dat de nog kleinere druppels (de aerosolen) van grotere invloed zijn op de verspreiding en dat ventilatie van groot belang is. Over ventileren horen we echter maar heel weinig vanuit RIVM en kabinet.

Of de maatregel echt effect heeft weten we niet en is tot nu toe ook niet geëvalueerd op basis van de eerste golf. En als het wel geëvalueerd is, zijn de resultaten niet naar buiten gebracht. In een brief aan Minister-President Rutte heb ik hier naar gevraagd. In zijn reactie komt hij niet op deze vraag terug.

Zelf heb ik wel een soort van evaluatie gemaakt en dan zie je dat de maatregel pas is ingezet op het moment dat de curve al aan het dalen is en dat er geen verandering in de dalende lijn optreedt. Dat doet vermoeden dat deze maatregel niet zo veel effect heeft.

Of de maatregel een direct nadelig effect op mij heeft? Ja, en zeker op de lange termijn. Het weerhoudt mij om anderen te begroeten zoals voorheen. Het schaadt mij dus sociaal. Psychologisch heeft het ook zeker invloed. Ik moet andere mensen als een gevaar voor de gezondheid beschouwen en hen daarom op afstand houden. Daarnaast schaadt het mij economisch om dat ik een deel van mijn werk niet meer kan uitvoeren.

Schaadt deze maatregel anderen. Ja zeker. Het sociale aspect is voor velen nog veel groter. Datzelfde geldt voor het psychologische effect als ok het economische effect.

Uiteraard heb ik er geen moeite mee als anderen anderhalve meter afstand van mij of anderen willen houden. Wel heb ik er moeite mee dat men mij dit ook wil verplichten, terwijl het maar de vraag is of het überhaupt substantieel bijdraagt aan het beperken van risico’s voor anderen, maar wel degelijk ten koste van mijzelf gaat.

Mondkapjes in openbare ruimtes

–      Draagt bij aan voorkomen van verspreiding en inperken risico voor anderen.
–      Heeft geen nadelig effect op mijn gezondheid
–      Schaadt anderen niet

Het OMT en Kabinet zeggen al maanden dat niet medische mondkapjes niet werken en als ze al werken dat het effect dan nagenoeg nihil is. (200.000 mensen die een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 besmetting te voorkomen).

Waarom het nu toch verplicht gaat worden. Om duidelijkheid te geven en de discussie te stoppen. Hallo, dat lijkt mijn geen medische reden. Daarnaast zou het bijdragen aan de bewustwording. Dat weet men echter niet en is dus 1 groot medisch experiment, waar je als individu toestemming voor dient te geven om aan mee te willen doen.

De nieuwe motivatie is dat het jezelf niet beschermd, maar dat het wel kan helpen voorkomen dat jij grote druppels verspreidt, wanneer je hoest. Maar ook dat is een drogreden. Want als je ziek bent, blijf je thuis. En mocht je in de fase voor klachten zitten en toch besmettelijk zijn, dan nog. Dan hoest of nies je nog niet. Oh ja, je kunt ook grote druppels verspreiden tijdens het praten. Maar als ik ga winkelen, dan zeg ik goedendag. Maar gesprekken worden er niet gevoerd. En als dat al zo is, dan is dat over het algemeen op meer dan een meter afstand.

Het dragen van een mondkapje daarentegen kan wel degelijk een negatief effect hebben op mijn gezondheid. In de eerste plaats omdat het inademen van zuurstof wordt beperkt. Alleen dat al zou voldoende reden moeten zijn om dit niet te willen. Zeker in combinatie met het feit dat het niet werkt.

En dan nog het psychologische effect. Ik word bang van alle mensen met mondkapjes. Wanneer je een jaar geleden met een mondkapje voor (zeker als het zo’n zelf gemaakt ding is dat nog eens zwart is ook) de winkel in kwam, belde men 112 omdat men bang was voor een overval. En dat gevoel heb ik nu steeds. Wie staat er tegenover mij. Wat is hun intentie. Ik kan het niet zien aan de gelaatsuitdrukking.

Schaadt het anderen. Ja zeker. Net zo als het niet goed is voor mijn gezondheid is het ook niet goed voor de gezondheid van anderen.

Wil jij altijd en overal een mondkapje dragen, vind ik dat prima. Wanneer ik mensen bezoek die graag willen dat ik een mondkapje draag, wil ik echter de keuze hebben om dan niet te gaan. En ja, als het iemand is die in een risicogroep valt, dan doe ik dat mogelijk wel. Maar als ik deze mensen bezoek vroeg ik me sowieso van te voren al af of ik wel fit was en ging ik daar als ik klachten had ook zeker niet naar toe.

Mijn gezondheid eerst

Dit klinkt wellicht asociaal en egoïstisch. Dat is het zeker niet. Als het om gevaarlijke situaties gaat, moet je altijd eerst zorgen voor je eigen veiligheid om een ander daarna te kunnen helpen. Denk aan de zuurstofmaskers in vliegtuig. Als er wat gebeurt, zet je deze eerst zelf op en dan pas bij degene die naast je zit en het zelf niet kan.

Zo is het volgens mij ook met onze gezondheid. Helaas blijkt dat in de praktijk bij velen wel anders te liggen. Zo eet nog geen 10% van de Nederlandse bevolking de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente en fruit. Dat betekent dat mogelijk meer dan 90% van de Nederlanders een tekort aan vitaminen en mineralen heeft. Bij COVID-patiënten die daar op zijn onderzocht, werd bijna altijd een tekort aan onder andere vitamine D en zink geconstateerd. Waarom dan niet adviseren om dagelijks een multivitamine in te nemen. Onze minister-president doet dit zelf ook dagelijks. Daarom heb ik hem ook gevraagd om dit te adviseren. Zijn reactie was dat dit echter niet nodig is als je gezond eet. Maar dat gebeurt dus in de praktijk bijna niet en al helemaal niet dagelijks. Dan is een multivitamine toch een voor de handliggender advies dan een niet-werkend mondkapje?!

Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen kan ziek worden, maar ik ben van mening dat een ieder in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor het optimaliseren van zijn of haar gezondheid en het beperken van risico’s. Behoor jij tot een risicogroep, dan kan dat helaas betekenen dat je dingen moet laten die andere wel kunnen. Jij bepaalt bijvoorbeeld zelf of je het risico aanvaardbaar vind om naar de bioscoop te gaan of niet. Of je zelf boodschappen doet (met of zonder mondkapje), of dat je de boodschappen thuis laat bezorgen. Aan het leven kleven risico’s en elke dag maken we bewust of onbewust keuzes ten aanzien van de risico’s en wat wij wel of niet acceptabel vinden.

Mijn verantwoording ten aanzien van anderen

Uiteraard zal ik anderen niet bewust in gevaar brengen. Dat betekent dat wanneer ik ziek ben van een infectieuze ziekte, dan blijf ik thuis en ga ik al zeker niet op bezoek bij mensen die in de risicogroepen vallen.

Daarnaast respecteer ik hetgeen anderen vragen om hun eigen gezondheid te beschermen. Wil men 1,5 meter afstand houden, prima. Wil men dat ik een mondkapje draag, prima. Dat mag men vragen. Ik wil echter wel de keuze hebben om te zeggen, dan kom ik niet. Dan bel ik bijvoorbeeld wel. En voor anderen doe ik het wel.

Maar ik wil mensen die graag een knuffel of hand van me willen hebben, dat ook kunnen geven. Want het is onze keuze om dat wel of niet te doen. En niet de keuze van een overheid die niet wetenschappelijke maatregelen oplegt en ze vervolgens ook niet evalueert. Dat heeft niets meer met gezond(heid) verstand, respect en menselijkheid te maken. Zeker niet wanneer de overheid zelf degene is die door alle bezuinigingen voor minder capaciteit in de ziekenhuizen heeft gezorgd; nog steeds de noodzaak van ventilatie onderkent (kijk naar bijvoorbeeld Duitsland, waar men vol op ventilatie inzet); de eigen maatregelen niet evalueert; gebruik maakt van zeer discutabele cijfers; en je niet hoort over hoe men de eigen gezondheid een boost zou kunnen geven met bijvoorbeeld een simpele multivitamine.

 

Ik wens je en de mensen om je heen alle gezondheid in een fijne wereld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *