Besmettingsgevaar binnen 1,5 meter, Ik snap het niet!

Ik ben geen immunoloog of viroloog, maar ik kan wel logisch nadenken. En als je dat doet, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat de kans om besmet te worden binnen 1,5 meter nihil is. De rol van druppelbesmetting binnen de 1,5 meter wordt volgens mij een veel te grote waarde toegedicht, wat resulteert in een verkeerde aanpak.

Maurice de Hond laat al vanaf het begin van de uitbraak in Nederland op verschillende manieren zien dat aerosolen waarschijnlijk de belangrijkste bron van besmetting zijn. Het RIVM, OMT en onze overheid houden dogmatisch vast aan de besmetting binnen de 1,5 meter. Waaraan ze vervolgens dramatische en zeer ontwrichtende maatregelen hebben gekoppeld.

1,5 meter aanname van 90 jaar onderzoek?!

Jaap van Dissel (RIVM) stelt dat al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw men druppelbesmetting binnen 1,5 meter als grootste besmettingsbron zien. Zo wordt ook de aanpak van een Influenza-epidemie (griep) benaderd. Als ik dat hoor, schiet er bij mij gelijk een rode vlag omhoog. Is er na de jaren 30 nooit meer onderzoek gedaan naar de manier van verspreiding van Influenza? Oeps! Dat is toch raar. Want de onderzoekstechnieken zijn ondertussen heel veel verder ontwikkeld. En natuurlijk kan het onderzoek destijds gedaan zijn door een gerenommeerde onderzoeker. Dat wil niet zeggen dat die het ook niet fout kunnen hebben.

Foute aannames komen vaker voor

Dat doet mij namelijk denken aan de vaststelling van het aantal chromosomen dat de mens heeft. Een zeer hoog aangeschreven wetenschapper stelde destijds dat de mens 48 chromosomen (24 paar) had. Dit is jaren voor waar aangenomen, ook al vonden andere onderzoekers er maar 46. Maar ja, gezien dat deze hoog aangeschreven onderzoeker het wel goed zou hebben, gingen de andere onderzoekers er vanuit dat zei het wel fout moesten hebben. Tot dat één zei: Ik heb het onderzoek nu meermalen herhaald en komt toch echt niet verder dan 46 chromosomen (23 paar). En toen kwamen de anderen ook naar buiten dat zei er ook nooit meer dan 46 hadden gevonden.

Dit om even aan te geven dat het blijven toetsen van uitkomsten ontzettend belangrijk is. Zeker met de voortgaande ontwikkelingen in de technieken. Het kan dus toch niet zo zijn dat het beleid van nu gestoeld is op onderzoeksuitkomsten van zo’n 90 jaar geleden.

Afstand, Niet de Virale Load

Het onderzoek van William Firth Wells waar Jaap van Dissel naar verwijst staat beschreven in hoe de loopbaan van druppels verloopt. Daarbij staat echter niets vermeld over de virale load. Dit is de hoeveelheid van een virus die men binnen moet krijgen voordat men ziek wordt.

Dat onderzoek was overigens gericht op de verspreiding van tbc en dus ook niet op Influenza. Nog een reden waarom het gek is dat dit onderzoek nooit voor Influenza is uitgevoerd.

3 feet is bij lange na geen 1,5 meter

Uit het onderzoek kwam het resultaat dat wanneer een mens ademt, hoest of niest, de druppels binnen een afstand van 3 feet de grond bereiken. 3 feet is 91,44 cm. Dat is dus 58,46 cm minder dan 1,5 meter. Waarom dan toch uitgaan van 1,5 meter. Om het zekere voor het onzekere te nemen? Zou kunnen, maar de effecten van de 1,5 meter zijn wel desastreus voor bijvoorbeeld de horeca, bioscopen, theaters, etc.

Game, set & match; het zijn de aerosols

Besmetting via druppels

Besmetting via het virus vindt plaats wanneer je het virus inademt of wanneer je het via de slijmvliezen binnenkrijgt. Hierbij speelt ook de hoeveelheid virusdeeltjes een rol. Van een klein aantal virusdeeltjes wordt men niet ziek. Dit kan het immuunsysteem wel aan. Waar de grens ligt is persoonsafhankelijk.

Wat zegt mijn nuchtere boerenverstand?

Even een zijstapje nuchter boerenverstand is hier zeker als positief bedoeld en ik mag ook zeggen dat ik dit heb. Ik ben van agrarische afkomst en heb een agrarische opleiding.

Wanneer een besmette druppel de mond of neus van een besmettelijke persoon verlaat, gaat dit dus via een boog naar de grond. Dan redeneer ik:

  • Een druppel valt binnen 1 meter op de grond VOOR de persoon die hem uitademt. Wanneer ik dus achter of naast deze persoon zit of sta, kom ik nooit in aanraking met deze druppel!
  • Mocht deze persoon lopen en ik loop daarachter, dan kan ik mogelijk tegen zo’n druppel aanlopen. De kans is echter groter dat de besmettelijke persoon zelf tegen de druppel aanloopt. Tenzij de druppels iets breder worden verspreid en om de persoon heen gaan. Maar dan nog moet ik al heel vlak achter hem lopen om geraakt te worden.
  • Om besmet te worden moet ik de betreffende druppel inademen. Als ik op gelijke hoogte met deze verspreider sta, moet ik al heel dichtbij staan of zitten om de druppel binnen te kunnen krijgen. Anders is de druppel al te laag en komt deze mogelijk alleen op mijn kleding te recht.
  • Komt de druppel op mijn handen en ik wrijf in mijn ogen, dan komt de druppel alsnog in mijn slijmvliezen terecht. Deze kans is echter zeer beperkte en dan ook is het nog de vraag op ik meer dan de virale load binnenkrijg.
  • Druppels leggen de grootste afstand af wanneer wij praten, zingen, schreeuwen, hoesten of niezen. In de winkel passeren mensen elkaar. Deze personen ademen meestal door de neus en anders door de mond. De kracht van de druppelverspreiding is daarbij heel laag. Druppels zullen dan een nog veel kortere afstand afleggen dan de 91 cm uit het onderzoek. De kans om dan door een besmette druppel geraakt te worden is HEEL beperkt en eigenlijk NIHIL.

Conclusie: 1,5 meter is een illusie!

Ik kan niet anders concluderen dat de kans op een druppelbesmetting er eigenlijk alleen maar is wanneer ik face-to-face met iemand in gesprek ben op een afstand van minder dan zo’n 50 centimeter. Tenzij deze persoon mij vol in het gezicht niest of hoest. Maar als iemand niest of hoest, wend deze uiteraard zijn gezicht af, waardoor de druppels niet in mijn richting komen.

De simpele aanname van een 90 jaar oud onderzoek dat alleen iets zegt over het verloop van druppels die de mond of neus verlaten, is een totaal krankzinnig uitgangspunt dat niet gestaafd wordt met recent onderzoek en met nuchter verstand in een totaal ander perspectief wordt geplaatst.

De 1,5 meter maatregelen snijden dan ook totaal geen hout. Met de aannames van het effect hiervan zit men totaal fout. Richt de pijlen vanaf nu op aerosolen en laat de maatschappij weer floreren!

Tot er echte bewijzen zijn dat de 1,5 meter werkt, blijf ik de maatregel als B.S. beschrijven. Proof me wrong!