Als je het idee hebt dat je begint te rennen …

Als je het idee hebt dat je begint te rennen, moet je even stil gaan staan! Een wijsheid die ik van mijn vader heb geleerd. En als ik nu naar de Coronacrisis kijk, zie ik iedereen maar hard rennen met het idee om het virus voor te blijven. Maar door het harde rennen is men wel het overzicht kwijtgeraakt. Tijd dus om even stil te gaan staan.

Hoe erg is het nu echt?!

Begrijp me alstublieft niet verkeerd. Mensen kunnen ernstig ziek worden door COVID-19. En het is ook heel triest voor de mensen die dierbaren zijn verloren door toedoen van COVID-19. Ik wil COVID-19 ook zeker niet bagatelliseren. Ik wil het echter wel in het juiste kader plaatsen. Ik ben van mening dat dit nu niet gebeurt, maar dat doordat iedereen maar had blijft lopen en werkt vanuit angst, alles behoorlijk wordt opgeblazen. Dit met alle vergaande consequenties als gevolg.

Feiten

 • Niet iedereen wordt besmet
 • Niet iedereen die wordt besmet wordt ziek
 • De groep asymptomatische besmettingen wordt geschat op 25 tot 50%. Deze worden niet ziek en verspreiden het virus ook niet.
 • 98% van de mensen die ziek wordt, ontwikkelt nauwelijks tot lichte klachten. Jaap van Dissel (RIVM)
 • Ziektesymptomen zijn vergelijkbaar met griep. (Klachten die veel voorkomen: Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Een kleine groep ontwikkelt ernstige luchtwegklachten en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit is tot nu toe 1,5% van de mensen die ziek wordt (Briefing Tweede Kamer 4 juni)
 • Een deel daarvan beland helaas op de IC. Dit is tot nu toe 0.35% van de mensen die ziek wordt (Briefing Tweede Kamer 4 juni)
 • de IFR, (de kans dat je doodgaat nadat je bent besmet) ligt tussen de 0.3 en 1% . Minister De Jonge 25 juni.
 • De incubatietijd is gemiddeld 6 dagen
 • Tijdens de incubatietijd is men niet besmettelijk
 • Kinderen en jongeren dragen nauwelijks tot niet bij aan de verspreiding;
 • De grootste groep zieken zit in de categorie 70 plus;
 • De grootste groep overlijdens zit in de categorie 70 plus;
 • Van de mensen die tot nu toe zijn overleden was 50% ouder dan 83 jaar.
 • De kans om te overlijden voor mensen onder de 60 jaar is nihil.
 • Meer dan 90% van de ernstig zieken en mensen die kwamen te overlijden hebben/hadden last van onderliggend lijden.
 • De kans op besmetting is in de buitenlucht nihil.
 • Er is op dit moment geen sprake van een epidemie.

Alle voorgaande feiten komen uit de informatie van het RIVM zoals vermeld op de site van het RIVM.

Overige Feiten

 • 5,5% van de bloeddonoren heeft reeds antistoffen in het bloed (Sanquin)
 • Mensen met een lichte infectie bouwen geen antistoffen op in het bloed, maar mogelijk wel in de slijmvliezen. (Sanquin)
 • De groep met immuniteit is groter dan de gevonden 5,5% op basis van antistoffen in het bloed (Sanquin)
 • Een goedwerkend immuunsysteem heeft mogelijk al voldoende door de aanpak van het virus door T-cellen. https://www.scientias.nl/immuniteit-voor-corona-ligt-mogelijk-veel-hoger-dan-tests-ons-willen-doen-geloven/
 • Bij beginnende klachten kan suppletie van Vitamine C, D, B12 en het mineraal Zink verlichting bieden, dan wel het herstelproces versnellen. In de media, nog het overheidsbeleid wordt hier geen aandacht aan geschonken.
 • In de eerste lijn (huisarts) kan de inzet van middelen als HCQ in combinatie met zink, of de inzet van andere middelen het herstel versnellen en de ziekenhuisopname met wel 80% reduceren als ook de kans op overlijden met 80% reduceren. In de media, als ook door het RIVM wordt de aanpak in de eerste lijn nog steeds ontkent en zelfs gedwarsboomd, terwijl uit het buitenland de voorbeelden te over zijn om juist hier aan de slag te gaan.
 • In de tweede lijn (ziekenhuis) zijn ondertussen ook verschillende protocollen en middelen bekend die het herstel bevorderen, de kans op opname op de IC met wel 70% reduceren en de kans op overlijden met wel 65% reduceren.
 • Het wordt steeds aannemelijker dat aerosolen de belangrijkste bron van besmetting zijn. Maurice de Hond heeft dit al vanaf het begint aangegeven op basis van interpretatie van cijfers wereldwijd. Zijn stelling wordt steeds meer onderschreven met wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM blijft echter vasthouden aan het oude dogma: Grote druppels!
 • Het dragen van mondkapjes draagt NIET bij aan het voorkomen van besmettingen
 • Voor de onderbouwing van de 1,5 meter afstand is geen recent wetenschappelijk bewijs, maar berust op interpretaties van onderzoek uit de jaren 30 van de vorige eeuw.

Maatregelen schieten doel voorbij

Begin maart leek COVID-19 Nederland te overrompelen, waardoor de zorg het mogelijk niet meer aan zou kunnen. Nederland ging toen in een zogenaamde “Intelligente Lockdown” om de “Curve te flatten”. Dat is wat anders dan het virus uitbannen. Dat is er voor zorgen dat het zorgstelsel het aantal patiënten kan behandelen.

Op dit moment is er geen sprake meer van een overbelasting van de zorg. Toch zijn er nog steeds beperkende maatregelen. WAAROM?!

Dat de zorg het mogelijk niet aan zou kunnen is mede het gevolg van het beleid van 10 jaar Rutte. In de afgelopen 10 jaar is het aantal ziekenhuisbedden, als ook IC-bedden met honderden wegbezuinigt. Maar dat even terzijde. Het gaat er om hoe we er nu voorstaan.

Spoedwet

Dit kabinet en dan met name de minister van Volksgezondheid is zelfs voornemens om alle beperkende maatregelen in een spoedwet op te nemen, welke wet hem de mogelijkheid biedt om bij decreet te kunnen regeren. Dit alles onder het mom van het bestrijden van de COVID-19 epidemie.

Zoals reeds aangegeven is er op dit moment echter helemaal geen sprake van een epidemie. Althans wanneer we de omschrijven van het RIVM aanhouden voor een griepepidemie. Want een omschrijving van wat nu een COVID-19 epidemie is, ontbreekt overal. Ook in de nu voorliggende spoedwet.

Het RIVM hanteert als ondergrens voor een epidemie wanneer er meer dan 58 mensen per 100.000 inwoners zich bij de huisarts melden met griepachtige verschijnselen. Vandaag 27 juli, laat het Coronadashboard zien dat dit er op dit moment slechts 10,6 gemiddeld zijn. Dus ver onder de grens van een epidemie.

Waarom is er dan een Spoedwet nodig?

COVID-19 staat op de lijst Groep A infectieziekten

COVID-19 is door de WHO op de lijst van Groep A infectieziekten gezet. Dat is de zwaarste categorie.

Maar kijken we naar de besmettelijkheid en/of dodelijkheid en vergelijken we dat met de andere infectieziekten op lijst A, zoals MERS, Pokken, Polio, SARS, etc. dan komt het beeld van COVID-19 daar totaal niet mee overeen. Het beeld van COVID-19 komt veel meer overeen met het beeld van Influenza, beter bekend onder de naam griep. Influenza staat niet op lijst A, nog op lijst B1, B2, of C van gevaarlijke infectieziekten.

Waarom staat COVID-19 met de kennis van nu nog steeds op deze lijst A?

Het feit dat COVID-19 op deze lijst staat is juist een van de redenen dat er nog steeds noodverordeningen gelden en dat de Spoedwet wordt overwogen.

Waarom de WHO COVID-19 niet van de lijst haalt weet ik niet, maar dat kunnen wij toch ook zelf!

COVID-19 hoort niet thuis op de lijst A en daarmee vervallen ook de gronden voor de maatregelen.

https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

Pandemie of nie?!

Daarnaast is COVID-19 door de WHO uitgeroepen tot pandemie. Nog een reden voor de spoedwet en noodverordeningen.

De omschrijving van pandemie die de WHO hanteert zegt echter niets over de ernst van de ziekte, maar over de voorkomendheid over de wereld. Er is volgens de WHO sprake van een pandemie:

 • wanneer een ziekte nieuw is voor de populatie;
 • het mensen infecteert en zware klachten kan veroorzaken;
 • de ziekte zich gemakkelijk verspreidt.

Dit geeft wel erg ruime interpretatiemogelijkheden. Want hoe nieuw is COVID-19 nu eigenlijk. Het is een nieuwe variant van een Corona-virus. Maar met Corona-virussen zijn wij al wel bekend en deze komen ook jaarlijks voor in de wereld en ook in Nederland. Dus het kan ook beschouwd worden als bestaand in een nieuwe variant.

COVID-19 kan inderdaad zware klachten veroorzaken. Maar zoals we ondertussen weten geldt dit voor slechts 1,5% van de mensen die ziek worden, waarbij geldt dat niet iedereen ziek wordt. Daarnaast ligt de IFR tussen de 0,3 en 1%, vergelijkbaar met Influenza. In dat kader hoort COVID-19 al niet meer tot de omschrijving van pandemie.

Voor de verspreiding geldt eenzelfde beeld als voor Influenza en is daarmee niet extreem besmettelijk.

Maar het alle belangrijkste is wel dat er in Nederland geen sprake meer is van een epidemie, dus ook niet van een pandemie, waarmee de grond voor zware maatregelen op basis van een pandemie ook is weggevallen.

Alles overziend

Alles overziend kan ik concluderen dat:

 • COVID-19 voor sommige mensen erg vervelend uit kan pakken, maar niet dodelijker is dan Influenza;
 • COVID-19 niet thuis hoort op de lijst A Infectieziekten;
 • Dat er in Nederland al lang geen sprake meer is van een epidemie;
 • Dat de Noodverordeningen al lang opgeheven hadden moeten worden;
 • Dat er geen grond is voor een spoedwet;
 • Dat alle beperkende maatregelen per direct opgeheven moeten worden;
 • Dat mensen die in angst blijven hangen uiteraard de maatregelen voor zichzelf mogen blijven handhaven.
 • Dat er geen noodzaak voor vaccins is tegen COVID-19.