21 juni Malieveld in de Media

Gisteren zijn veel mensen naar het Malieveld in Den Haag gekomen om, ondanks dat de demonstratie was verboden, om hun stem te laten horen voor de Vrijheid. Samen met mijn gezin hebben wij via verschillende livestreams op youtube (Outsider, Arnold Karskens, Jesse van der Velde, etc.) gevolgd hoe de middag verliep. Zacht gezegd zijn wij verwonderd over het verloop van de middag en eigenlijk nog meer over de berichten in de media.

Wat wij zagen op de livestreams

Rond een uur of twee waren er heel veel mensen op het Malieveld. Misschien wel 10.000. Er hing een goede sfeer. Mensen van heel verschillende afkomst. Mensen van verschillende leeftijden. Van oud tot jong. Ook de politie is aanwezig. Niet alleen rond om het Malieveld, maar ook op het Malieveld, maar er is harmonie.

Rond half drie vertrekt een groep mensen onder wat geschreeuw richting het station. Er wordt gezegd dat het om de aanwezige voetbalsupporters gaat. Mensen sluiten zich aan omdat ze denken dat de “demonstratie” is afgelopen.

De beelden van de livestream van Arnold Karskens laten zien dat het allemaal rustig verloopt, tot het moment dat de voetbalsupporters bij het cordon ME bij het station bereiken. Dan hoor je een keer een knal van vuurwerk. Op de media zien we dat er een klein handgemeen plaatsvindt tussen supporters en politie. Het is ons niet duidelijk wie er begonnen is. Maar dat doet er eigenlijk ook niet zo toe, want na een korte charge van de ME is deze groep uiteengedreven en is het weer rustig.

Maar helaas … De politie lijkt de opdracht gekregen te hebben om iedereen terug naar het Malieveld te drijven. Niet alleen de paar oproerkraaiers, maar iedereen. Wij hebben met verontwaardiging gekeken naar hoe het waterkanon werd ingezet op gewone burgers die daar aanwezig waren. Iedereen moest weg. Zelfs de echtgenoot (rond de 65) die niet bij zijn vrouw mocht blijven die buitenadem was als gevolg van COPD.

Het was een opdracht van hogerhand. We hoorden een ME’er/agent zeggen: Ga alstublieft weg, ik wil u niet slaan!

Mensen snappen het niet. Stellen vragen en worden boos. Een logische reactie. Geen confrontatiezoekende mensen. Mensen die waarschijnlijk nog nooit eerder van hun leven hebben gedemonstreerd.

Mijn zoons van 16 en 20, keken vol verwondering en afgrijzen. Dat dit kan?! De grimmige sfeer werd door de actie van de politie veroorzaakt. Niet door de aanwezigen. Wij nemen de aanwezige politie niets kwalijk. Zijn krijgen op de opdracht van hogerhand. Maar waarom krijgen zij dit soort opdrachten.

Nadat men terug was gedreven naar het Malieveld, was het eigenlijk weer rustig. Op het Malieveld stond een bord met het verzoek het Malieveld te verlaten. Een bord van de politie. Dezelfde politie die van hogerhand de mensen terug had gedreven naar het Malieveld en dezelfde politie die de weg naar het station had afgesloten. Mensen die met de trein terug wilden konden dat dus niet eens.

Veel mensen verlieten wel het Malieveld. Er bleven echter mensen op het Malieveld aanwezig. Een groep van zo’n 400 mensen. Zij werden op een gegeven moment volledig ingesloten door de politie. Het is ons niet duidelijk of hen ook daadwerkelijk was gesommeerd om het Malieveld te verlaten. Het was lange tijd ook niet duidelijk of zij nu gearresteerd waren of niet. Ze mochten in ieder geval niet weg.

Deze groep mensen bleef rustig en ging in gesprek. In eerste instantie werd er niet gereageerd vanuit de politie. De politie kreeg door dat er geen dreiging was en deed zelf de helmen af. Later bleek dat de aanwezigen wel waren gearresteerd. Ze zijn afgevoerd met bussen.

De vraag blijft waarom de leiding van de politie een statement heeft willen maken door deze groep te arresteren. Dit waren geen hooligans of relletjesschoppers. Gewoon vredelievende burgers die gebruik maakten van hun recht op demonstratie.

Wat schetst onze verbazing?: De Media!

Onze conclusie was dat de middag heel rustig verlopen is. Dat er een klein incident is geweest met een groepje hooligans en dat de politie zelf een dreigende sfeer heeft gecreëerd door mensen terug te drijven naar het Malieveld en de weg naar het station te blokkeren.

De media heeft het over enkele duizende mensen. Voor ons gevoel waren het er minimaal 5.000 en wellicht wel 10.000.

De Media meldt incidenten en een onrustig verlopen middag.

De beelden tonen bijna alleen het incident bij het station, waar het gaat om de relletjesschoppers en niet om de mensen die kwamen om de vrijheid te vieren. Het gaat daarbij om een incident van een minuut of vijf op een hele dag die verder in goede sfeer is verlopen. Op het Malieveld hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Nu.nl kopt: Vierhonderd arrestaties rond betoging tegen spoedwet op Malieveld

Daarbij staat een foto van de confrontatie bij het station, niet het Malieveld

Het hele artikel gaat vrijwel alleen of confrontaties en arrestaties en vermeld eigenlijk niets over het echte verloop.

https://www.nu.nl/den-haag/6059481/vierhonderd-arrestaties-rond-betoging-tegen-coronaspoedwet-op-malieveld.html

Ook bij de NOS lag het accent meer op de relletjes bij het station. Op nos.nl staat wel een filmpje welke ook een indruk geeft van het verloop de dag. Maar ook daar is naar verhouding meer aandacht voor de politie dan voor de demonstraten.

Bij OP1 is even aandacht voor de demonstratie, maar wordt in een paar minuten behandeld. Vervolgens wordt later 20 minuten over de aanstaande Amerikaanse verkiezingen gesproken. In Nederland borrelt het. Mensen vragen om een goede onderbouwing van de maatregelen en als die er niet is, om vrijheid. Niet alleen het mantra van 1,5 meter.

Impressie door Arnold Karskens

De video begint op het moment dat de relschoppers bij het station al zijn verdreven, maar waar nu gewoon iedereen richting het Malieveld wordt gedreven. Gewoon burgers die niet op rellen uit waren. In onze optiek onnodig politiegeweld opgelegd door de politieleiding en/of Veiligheidsdriehoek.

 

Bron foto’s nos.nl en nieuws.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *