1 week de cel in als je geen nietwerkend mondkapje draagt?!

Hugo De Jonge zei dat niet werkende mondkapjes verplicht worden. Rutte zei dat het juridisch moeilijk is dit te verplichten, maar dat ze er mee bezig zijn. Klopt. dat staat dus in de spoedwet die al door de Tweede Kamer is, maar vandaag en morgen in de Eerste Kamer wordt besproken. Niet werkend iets verplichten op straffe van een week gevangenis??? Dat kan toch niet niet in Nederland!
Hang vandaag je vlag uit als teken van vrijheid en als teken tegen de spoedwet.
Wil je nog een stapje verder gaan stuur dan een mail naar de voorzitter (de heer Bruijn) van de eerste kamer (voorzitter@eerstekamer.nl) of zelfs naar alle kamerleden.