Met “Vlaggen voor de Vrijheid” willen laten zien dat wij het niet in en uit angst voor een virus willen leven. Maar dat wij willen leven in vrijheid. Dat is niet hetzelfde als vrijheid – blijheid en alles moet maar kunnen. Maar dat is leven in vertrouwen op basis van zelfverantwoordelijkheid. Geen onnodige regels en betutteling, maar leven vanuit nuchter verstand.

Wil Jij Ook Leven In Vrijheid en niet in Angst, Hang dan Iedere Zaterdag de vlag uit om te laten zien dat je kiest voor vrijheid.

Waarom zaterdag

Dit ter ondersteuning van de vele acties die in het land worden gevoerd om te laten weten dat wij ons niet laten betuttelen en al helemaal niet gediend zijn van een spoedwet die de Minister van Volksgezondheid ongekende mogelijkheden geeft om de burger in zijn grondrechten te beperken en de Tweede Kamer buitenspel zet.

Of je nu wel of niet naar een demonstratie gaat, hang iedere zaterdag de vlag uit om iedereen te herinneren voor welke vrijheden onze vlag staat!

Met Vlaggen voor de Vrijheid laat jij zien dat jij bijvoorbeeld vindt dat:

 • De lockdown doorslaat en er geen sprake meer is van “Intelligente Lockdown”;
 • De Lockdownmaatregelen direct moeten worden beëindigd!;
 • Je niet kunt leven in een anderhalvemeter samenleving;
 • Je het “nieuwe normaal” niet meer dan “abnormaal” vindt;
 • Je terug wilt naar het “oude” normaal;
 • De overheid transparant moet zijn en naar de echte feiten moet kijken;
 • De overheid niet blindelings achter de WHO aanloopt, maar een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens het Nederlandse volk;
 • De noodwet Covid-19 een onacceptabele inperking van je grondrechten betreft;
 • Je niet wilt leven vanuit angst;
 • Je wilt leven vanuit vertrouwen;
 • Je zelf verantwoordelijkheid kunt dragen en niet behandeld wilt worden als een wilsonbekwame;
 • Je wilt dat er een open discussie gevoerd moet kunnen worden over waar we staan en waar we heen willen;
 • Je vindt dat onze democratie weer moet gaan werken;
 • Je vindt ….

Je kent je eigen motivatie het beste! Laat zien dat je kiest voor de vrijheid en niet geregeerd wilt worden door angst! Hang iedere zaterdag de Nederlandse driekleur uit!